« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 73.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 73.pdf
Úřad městského obvodu Mlchálkovlco
<br> písemnost ev.č.: M
<br> ' ' " - vyvěšena dne: ___—.W ' G" Čo STATUTARNI MESTO OSTRAVA
<br> MĚSTSKÝ onvoo VÍTKOVICE Sňata dne: za správnost:
<br> souběžně zveřejněna n íntemetu
<br> Taiemník Úřadu městského obvodu Vítkovice hledá záiemce na obsazení pracovního místa <.>
<br> Druh práce: [ referent/ka hospodářské správy *? V odboru SMO M0b7 ' organizačním,vnitřních věcí a kultury
<br> Místo Výkonu práce: Osjrava
<br> Charakteristika
<br> —» Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy (zajišťování rekonstrukce kanceláří,vybavení nábytkem,evidence majetku,inventarizace,likvidační komise,Zpracovávání dodavatelských faktur a objednávek vsystému Ginis,evidence a z.pn-icovávání dodavatelských smluv,zajištění revizí elektro,hasičských přístrojů,komunikace s dodavatelskými firmami,příprava výběrových řízení,ekonomická agenda-návrh rozpočtu,úprava rozpočtu,nákup spotřebního materiálu přes nákupní portál)
<br> Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend.Samostatné zajišťování technického provozu,montáží,servisních činností.Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení <.>
<br> Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně— tcchníckého a finančního zajištění voleb a referend <.>
<br> vykonávané práce:
<br> Předpoklady: státní občan ČR dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovládaníjcdnacíhojazyka
<br> vv:
<br> Požadovaná kvalifikace: vyss1 odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> — základní znalost práce na PC <,>
<br> —— organizační a komunikační schopnosti <,>
<br> —— předpokládá se základní znalost zákona o obcích č.l28/2000 Sb <.>,zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb <.>,v platném znění
<br> w— řidičský průkaz skupiny B
<br> Jiné požadavky:
<br> Doklady,které zájemce doloží:
<br> Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odbo...

Načteno

edesky.cz/d/3072812

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz