« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 74.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 74.pdf
úřad městského obvodu Michálkovice písemnost ev.č.: “7 L! /Z 0%?
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA vyvěšena dne:___ 4.č-G- 20%? MĚSTSKÝ OBVOD VÍTKOVICE
<br> sňata dne: Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice za správnost: hledá zájemce na Obsazení pracovního místa.souběžně zveřejněna n “,“me Druh práce: _ tiskový(á) mluvčí,referent/ka kultury,marketingu a propagace l V odboru 5M0 MObí organizačním,vnitřních Věcí a kultury l Místo Výkonu práce: LOstrava ? Charakteristika
<br> „ Komplexní zajišťování informačních,publicistických a tiskových vztahů k veřejností a hromadným sdělovacím prostředkům <.>
<br> — Vydávání tiskových zpráv <.>
<br> — Zajišťování všech způsobů a forem propagace organizace její činnosti.Navrhování,zajišťování a organizace propagačních akcí <.>
<br> »»»»»» Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové aplikace webových stránek,Facebooku,případně dalších sociálních sítí <.>
<br> Organizační zajišťování a koordinace činností souvisejících s přípravou výstav <.>
<br> „.<.> Veškeré kulturní dění dle požadavků vedení radnice <.>
<br> — Komplexní zajištění a koordinace podkladů pro Vítkovický zpravodaj <.>
<br> vykonávané práce:
<br> Předpoklady: státní občan ČR dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovládání jednacího jazyka
<br> Odborné vzdělání
<br> JÍHČ požadavky: Dokonalá znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook,<.>.<.> ) Znalost čcskéhojazyka,pravopisu — Komunikační a organizační dovednosti —- Schopnost samostatné práce — Zkušenost s vedením komunikace s médii výhodou — Předpokládá se základní znalost zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br> Řidičský průkaz skupiny B _!
<br> Požadovaná kvalifikace: [vysokoškolské vzdělání Vbakalářske'm studijním programu nebo vyšší l
<br> Doklady,které zájemce doloží:
<br> životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Platová třída: 3 1...

Načteno

edesky.cz/d/3072811

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz