« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Návrh závěrečného účtu města za r. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu města za r. 2018
List1
Návrh závěrečného účtu města Dolní Bousov za rok 2018
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br>
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br>
Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %
Daňové 42,405,000.00 47,002,861.00 47,539,760.86 101.14
Nedaňové 4,509,900.00 4,822,222.00 4,822,521.37 100.01
Kapitálové 500,000.00 15,869,541.00 15,869,541.00 100.00
Přijaté transfery 13,963,100.00 15,251,097.26 15,251,097.26 100.00
Celkem 61,378,000.00 82,945,721.26 83,482,920.49 100.65
<br>
Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %
Běžné 32,844,000.00 38,142,101.27 37,424,162.67 98.12
Kapitálové 41,330,000.00 52,791,898.19 52,764,486.41 99.95
Celkem 74,174,000.00 90,933,999.46 90,188,649.08 99.18
<br>
Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %
8115 Změna stavu krátk.prostř.14,066,000.00 9,258,034.20 10,892,939.16 117.66
8124 Splátky úvěrů -1,270,000.00 -1,269,756.00 -1,269,756.00 100.00
8215 Změna stavu krátkodob.Prostředků 0.00 0.00 -2,917,454.57 0.00
Celkem 12,796,000.00 7,988,278.20 6,705,728.59 83.94
<br>
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů je uvedeno v příloze č.1
<br>
<br> 2.Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2018
<br> Základní běžný účet 18,039,137.89
Hospodářská činnost 2,375,424.57
Pokladna Hč 87,510.00
<br>
<br>
3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br>
Neinvestiční transfery
Účel transferu Kč Poskytovatel UZ
Dotace z úřadu práce 587,349.00 MPSV ČR 13013
Dotace na pečovatelskou službu 430,500.00 MPSV ČR 13305
Dotace na výdaje jednotek SDH 4,400.00 MV ČR 14004
Dotace na Restaurování Mariánského skoupu v Dol.Bousově 162,000.00 MK ČR 34002
Dotace na volby prezidenta 106,620.00 MV ČR 98008
Dotace na volby do zastupitelstev obcí 144,959.00 MV ČR 98187
Dotace pro základní školu "Šablony" II.záloha 451,566.80 MŠMT ČR 33063
Celkem 1,887,394.80
<br>
Investiční transfery
Účel transferu Kč Poskytovatel UZ
Dotace...

Načteno

edesky.cz/d/3072248

Meta

Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz