« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Příloha č. 2 závěrečného účtu 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 závěrečného účtu 2018
v / __,PRlLOHH 024 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola T.G.Másaryka a Mateřská škola Dolní Bousov; IČO 71009914; Školní 74.294 04 Dolní Bousov Právni forma: Školské zařizení Předmět činnosti: vzděláváni sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 14:22
<br>,_ 1 l 2 I 3 I 4 1 ÚČETNÍ oeooei __ \ Název položky účet Běžné Minule Hlavni činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská : činnost činnost i IA.NÁKLADY CELKEM 3512711996418 2826888124 ' ' |.Náklady : činnosti 38 270 996,08 28 286 881.24 % 1.Spotřeba materiálu 501 4 234 441.58 3 567 156195 *"á Spotřeba energie 502 1 067 265.42 995 77552 _3.sšotřeba „ných neskladovateiných dodávek 503 _ _ _ "_ | 'aíeda'nýeýzbcm— _' _ _ _ " 504 __ ' _ ! 5 Aktlvaoe dlouhodobého majetku _ 506 1 5 Aktlvaoe oběžná-To majetku ' 507 L_?"Émena slávu zásob vlastni výroby 508 & Opravy a udržování 511 : 9 Cestovné- 512 23 514.00 20195013 ! 1Ma-oaíeprezentác1 513 ? 1_1_A_knvaoe vnitroorgínlzečnioh služeb -_ _ 516 _ * 12.oštatÍeiue—šy" _ __ 5113 941 701,65 50055457 "_ “ _ _“ 1'WzdovéÉŘ1L-auy ' _" " 521 19 417 soooo 15 639 528.00 ___ _ íGfžákšrFše-EÉ pepšieňi' ' _ 524 s 384 952.00 5 435 733.00 : 15 Jine sagem.popáĚú " _ ' '_ "_ _" __ 5155 75 575.00 67803100 \ 16—Zák0hne šomelni náklady 527 331 042,01: 325 524100 17 JIné somálni náklady 528 15.Daň Sllniční 531 ;Tg Eon z nemowtostí 532 _ 35115; Jan—eeĚpTaí ' * ' __ 533 * * 1 2—2 Smluvnn poroty á úroky z prodlení _ _ _ _ 541 ___ _ _ __ _ _ 2_3 1.115— ookuty & perí- ___ A * __ 542 3 000100 _ | 24.B_ary a ||ná b_ezúpl—atná předáni 543 펊 Prodaný matanll _ _ _ 544 _ž's 11333 %; __ ___ _ 547 ??vorba fondů _ 548 7% Ooplsy dlouhodobého majetku 551 _ líšlýprodšy- Madam? nehmotný majetek 552 _ _ _ 30 Prodaný alcohooobý hmotný majetek 553 __ l- 31 Prodá_n_e_ pozemky 554 __ _Slřvortíá aatovýrezerv * ___ _ _.555 Ía.“ma 20: všýopravnýcn položek _ _ 556 :_Ž—Á Náklady : vy-rIáz—eíýíh pohleoávek _ 557 35 Ná—klaoy z drobného dlouhodobé...

Načteno

edesky.cz/d/3072246


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz