« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Příloha č. 3 závěrečného účtu 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3 závěrečného účtu 2018
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_078908/2018/KUSK StejnOpisč.J.<.> ? Cj.: 002665/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
<br> DOLNÍBOUSOV
<br> IČ: 00237680 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření města Dolní Bousov za rok 2018 bylo zahájeno dne 26.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 12.06.2019
<br> ' 10.09.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle města: Dolní Bousov T.G.Masaryka 1 294 04 Dolní Bousov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX (dne XX.X.XXXX) Bc.XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci města: XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXX - tajemník XXXXXX XXXXXX,DiS.- vedoucí finančního odboru
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající...

Načteno

edesky.cz/d/3072245

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz