« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Nařízení statutárního města Brna č. 7/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_c_7_2019__kterym_se_zakazuje_reklama_sirena_na_verejne_pristupnych_mistech_mimo_provozovnu.pdf
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.7/2019 <,>
<br>
<br> kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.7.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.7.2019 Strana 2 (celkem 7)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.7/2019 <,>
<br>
kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
<br>
<br>
Rada města Brna se na své R8/028.schůzi konané dne 29.5.2019 usnesla vydat na základě ust.§ 2 odst.1
<br> písm.d) a ust.§ 2 odst.5 zákona č.40/1995 Sb <.>,o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.468/1991
<br> Sb <.>,o provozování rozhlasového a televizního vysílání,ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ust <.>
<br> § 11 odst.1 a ust.§ 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br> Část I
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Tímto nařízením se upravuje reklama1 šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným
<br> způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního
<br> předpisu2,a stanoví se veřejně přístupná místa,na nichž je reklama zakázána,druhy komunikačních médií <,>
<br> kterými nesmí být reklama šířena,doba,v níž je reklama zakázána a akce,na něž se zákaz šíření reklamy
<br> nevztahuje <.>
<br> (2) Veřejně přístupným místem mimo provozovnu (dále jen „veřejně přístupné místo“) se pro účely tohoto
<br> nařízení rozumí veřejné prostranství podle zvláštního zákona3,tj.všechna náměstí,ulice,tržiště,chodníky <,>
<br> veřejná zeleň,parky a další prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužíc...

Načteno

edesky.cz/d/3071619

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz