« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Pozvánka - veřejné zasedání 19.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka
Obec Hořovičky
<br> zve všechny občany na
veřejné zasedání zastupitelstva obce
konaného ve středu
<br> dne 19.6.2019 od 17 °° hod
<br> v zasedací místnosti OÚ Hořovičky
<br>
<br> Program jednání :
1.Zahájení
a) určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b) schválení programu jednání
2.Žádosti
a) žádost o prodej nemovitosti čp.9 Hořovičky,k.ú.Hořovičky
b) žádost o pronájem pozemku par.č.2242 v k.ú.Hokov
c) žádost o prodloužení vodovodního řádu
d) žádost o vybudování odboček z vodovodního řádu
e) žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Český svaz žen Hořovičky
3.Různé
a) závěrečný účet obce Hořovičky za rok 2018
b) účetní uzávěrka obce Hořovičky za rok 2018
4.Diskuse
5.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/3070889

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz