« Najít podobné dokumenty

Obec Hrobčice - Program na 4. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrobčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE
<br> Obecní úřad Hrobčíce V souladu s ustanovením š 93,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) V platném znění,informuje o konání Zastupitelstva obce Hrobčíce <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost — přízemí Obecního úřadu Hrobčíce čp.41
<br> Doba konání: čtvrtek 20.06.2019 v 16:00 hodin
<br> Program: 1.Zahájení 2.Schválení programu 3.Určení ověřovatelů zápisu,návrhovou komisi a zapisovatele 4.Kontrola usnesení 5.Rozpočtové opatření č.4/2019 6.Schválení účetní závěrky obce Hrobčíce za rok 2018 7.Schválení závěrečného účtu obce Hrobčíce za rok 2018 8.Přezkoumání hospodaření obce— audit— za rok 2019 9.Přezkoumání hospodaření PO MŠ Hrobčice— audit— za rok 2019
<br> 10.Registrace akce „Rekonstrukce budovy c.p.51,Hrobčice- sociální bydlení“
<br> 11.Registrace akce „Polyfunkční centrum Hrobčíce“
<br> 12.Registrace akce „Bezpečně komunikace pro pěší v Hrobčicích“
<br> 13.Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy-Město Bílina
<br> 14.Prodej pozemku v k.ú.Červený Újezd u Mukova
<br> 15.Záměr prodeje pozemků v k.ú.Hrobčice,v k.ú.Kučlín,v k.ú.Mukov a v k.ú.Mirošovice
<br> 16.Záměr nákupu nemovitosti v k.ú.Mirošovice
<br> 17.Organizační a různé
<br> 18.Diskuze
<br> 19.Závěr
<br> r—l
<br> „„
<br> “'- O *? 42% \ --,:>
<br> “Do
<br> (0
<br> ana Sysl va t rostka obce Hrobči e
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.06.2019 Sejmuto z úřední desky dne: 20.06.2019

Načteno

edesky.cz/d/3069265

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrobčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz