« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
liliíílllíillllííiliílílliílliliíilliílíliílíilllílí
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 53211 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111 Cj.: KrU 44256/2019-Ky V Pardubicích dne: 10.6.2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,(IČ: 25253361),se sídlem KVápence 2677,530 02 Pardubice,kterou zastupuje na základě plné moci společnost Dopravní značení Pardubice sro (IČ:25931016),se sídlem Rosice 155,533 51 Pardubice 17,podané dne 6.6.2019 <,>
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici II14 v průtahu obce Česká Třebová a to umístěním přechodného dopravního značení die přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,dále
<br> za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: reflexní
<br> Platnost úpravy: od 15.6.2019 do 16.6.2019
<br> Náhradní termín v případě zhoršených klimatických podmínek od 22.6.do 23.6.2019 Důvod: aplikace regeneračního postřiku
<br> Osoba íorqanizace) odpovědná za řádné provedeni úpravy:
<br> p.XXXX XXXXXX,Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,tel.702 197 699
<br> za přechodné dopravní značení: XXXXX XXXXX,Dopravní značení Pardubice s.r.o <.>,tel.603 115 936
<br> Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu;
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění...

Načteno

edesky.cz/d/3068097

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Obec Komařice - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz