« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka silnice v obci Bítovany v úseku mostu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka silnice v obci Bítovany v úseku mostu
1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469 657 535
Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu
Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi,IČ: 00270211
<br>
Spis.zn.: CR 040050/2019
Č.j.: CR 040721/2019 ODP/Šu
Váš dopis ze dne
Vaše značka:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 2
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 10.6.2019
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br>
Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě
žádosti podané společností M – SILNICE a.s.(IČO 42196868),se sídlem Husova 1697,530
03 Pardubice,zastoupené na základě plné moci ze dne 11.03.2019 fyzickou osobou
podnikající XXXXXX XXXXX (IČO XXXXXXXX),se sídlem Husova XXXX,XXX XX Havlíčkův Brod
(dále jen „žadatel“),dne 06.06.2019,a písemného vyjádření Policie České republiky <,>
Územního odboru Chrudim,Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na
pozemních komunikacích č.j.KRPE-36975-1/ČJ-2019-170306 ze dne 10.05.2019 <,>
<br>
s t a n o v í
<br>
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle vyhlášky
číslo 294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
přechodnou úpravu provozu – užití přenosných dopravních značek svislých,vodorovných <,>
světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka <.>
<br> 2.Na pozemní komunikaci: silnic...

Načteno

edesky.cz/d/3067111

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz