« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br> Pardubický kraj - Krajský úřad
Komenského nám.125,532 11 Pardubice
<br> č.t.: 466 026 191,466 026 329
e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz
<br> fax : 466 026 129
<br>
Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A
k účasti na kurzu
<br> „Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků“
/ dle zákona č.312/2002 Sb <.>,§ 18,odst.1,písm.a) /
<br>
číslo akreditovaného vzdělávacího programu: AK I./VV-19/2003
<br> číslo akreditované instituce: AK I./I-28/2003
<br>
<br> Objednavatel (název,sídlo,adresa,PSČ ) :
<br> Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
telefon:
e-mail:
<br> zastoupený (jméno,příjmení,funkce):
<br> přihlašuje (jméno,příjmení,titul účastníka):
<br>
datum a místo narození:
<br> pracovní zařazení:
mailová adresa:
(pro zasílání informací)
<br>
<br>
<br> Termín konání : 2.– 6.9.2019
<br>
<br> ………………………….….………………………………….<.>
datum a podpis účastníka datum,razítko a podpis
zaměstnavatele
<br>
Informace o zpracování osobních údajů
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj,IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely zajištění kurzu
Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.Právním základem pro toto zpracování je
nezbytnost pro provedení činností vedoucích k realizaci popsaného kurzu,do kterého jste se přihlásil <,>
a to včetně vydání osvědčení o absolvování kurzu.Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce
budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu popsaného kurzu.Subjekt údajů má v čl.15 –
čl.21 obecného nařízení garantovaná svá práva,která může uplatňovat u správce.Subjekt údajů má
také právo podat stížnost u dozorového orgánu.Podrobnosti o ochraně osobních údajů jsou uvedeny
na adrese www.pardubickykraj.cz/gdpr <.>
<br>
<br> 2
<br>
PARDUBICKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice
<br>
<br> nabízí obcím Pardubického kraje zajištění
<br>
KURZU – „VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ“
/ dle zákona č.312/2002 Sb <.>,§ 18,odst.1,...

Načteno

edesky.cz/d/3066854

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Obec Komařice - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz