« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Návrh závěrečného účtu OBCE ROKYTNO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu OBCE ROKYTNO
Licence: DOCZ XCRGBZUC /ZN2 (01012018 /01012018)
<br> Obec Rokytno
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
<br> (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2019
<br> Údaje o organizací
<br> ldentiňkační číslo 00274178 název Obec Rokytno ulice,č.p.Rokytno 21 obec Rokytno PSČ,pošta 53304 Kontaktní údaje telefon 466989128 fax 466989128 e-maíl urad©rokytno.eu VWVW stránky www.rokytno.eu
<br> Dopšňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování ňnančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> 18.02.2019 74h44m385 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 1 / 9
<br> Licence: DOC2
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> Schválený rozpočet
<br> 11 407 900,00 1 377 200,00 214 000,00 191 900,00 13 191 000,00
<br> XCRGBZUC/ZNZ (01012018/01012018)
<br> Rozpočet po změnách
<br> 12 317 930,00 1 774 429,00 1 700 900,00 1 065 286,00
<br> 16 858 545,00
<br> Skutečnost
<br> 13 511 743,07 1 837 578,29 1 743 992,00 1 684 286,08
<br> 18 777 599,44
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.čínnosti a fun.pož,2 430 000,00 2 430 000,00 2 774 087,32 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 65 000,00 65 000,00 64 998,24 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 200 000,00 200 000,00 256 844,49 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 695 000,00 2 695 000,00 3 095 930,05 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 240 000,00 2 240 0...

Načteno

edesky.cz/d/3065937

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz