« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
Obec Popovice
<br> Obecní úřad Popovice
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
<br> Starosta obce svolává v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br>
<br> veřejné zasedání zastupitelstva obce <.>
<br>
<br> Místo konání: Obec Popovice – obřadní místnost obecního úřadu
<br> Doba konání: 17.června 2019 od 19:00 hodin
<br>
<br>
<br> Navržený program:
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Určení zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise
<br> Schválení programu
<br> Program:
<br> 1) Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce
<br> 2) Prodej části (17 m2) pozemku parc.č.5019/2 (pod RD č.p.110 – Dítková)
<br> 3) Závěrečná zpráva Základní školy a Mateřské školy Popovice,p.o.za rok 2018
<br> 4) Závěrečná zpráva Amfíku Bukovina,p.o.za rok 2018
<br> 5) Závěrečný účet Obce Popovice za rok 2018
<br> 6) Účetní závěrka Obce Popovice za rok 2018
<br> 7) Změna č.3 rozpočtu obce pro rok 2019
<br> 8) Žádosti,připomínky,různé
<br> 9) Diskuse
<br>
<br> V Popovicích dne 9.6.2019
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce Popovice
<br>
<br>
2019-06-09T10:01:16+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3065731

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz