« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 69.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 69.pdf
1/4
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice Statutární město Ostrava
<br> primator písemnost ev.č.: 69 z“ I?,vyvěšena dne:—12%—
<br> sňata dne:
<br> POZVÁNÍ za správnost:
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> na 7.zasedání zastupitelstva města,které se uskuteční dne 19.června 2019 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod.— zahájení Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu ze 7.zasedání ZM — informace o ověření zápisu z 6.zasedání ZM — projednávání jednotlivých bodů programu 11.00 - l 1.30 hod.— přestávka 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města — projednávání jednotlivých bodů programu 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> 1.Informace o činnosti orgánů města
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněně zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Inq.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na dofinancování projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“
<br> 4.Informace o plnění usnesení zastupitelstva mčsta
<br> 2/4
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor iwwzéfitía % iii Štětí
<br> 5.Odkup akcií obce Mošnov ve Společnosti pro využití letiště Ostrava-Mošnov,a.s <.>
<br> 6.Projednání návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava,a.s <.>
<br> 7.Návrh dodatku č.1 ke smlouvě č.l 133/2019/OD o poskytnutí neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů,spolku
<br> 8.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
<br> 9.Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci statutárního města Ostravy zařazeného do Městské policie Ostrava
<br> 10.Schválení Dodatku č.2 k...

Načteno

edesky.cz/d/3065210

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz