« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 70.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 70.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: 70 277 9
<br> 40.6.19“
<br> vyvěšena dne: ___.<.> ____.-_._ <.>
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Michálkovice
<br> sňata dne: ___—___.<.>.m v v za správnost: Vase znacka: „ „.<.> Ze dne: soubezně zverejněna internetu Č.j.: MlCH//1246/19/Mik Sp.zn.: S—MlCH/1246/19/2 Dle rozdělovníku
<br> Vyřizuje: lng.Zuzana Miklasová Telefon: +420 599 415 113
<br> Fax: +420 599 415 105 E—mail: zmiklasovaúbmichalkovice.osirava.cz Datum: 2019-06-10
<br> Vypraveno: 2019-06-10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ostrava - Michálkovice,veřejné osvětlení ul.Radniční — překop místních komunikací Michalské náměstí a Radniční
<br> Opatření obecné povahy Podle ©5171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodné)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace 111.a IV třídy a účelové komunikace na území městského obvodu Michálkovice dle ust.g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),dle 5 139 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.článku 23 písm.2 b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňku,na základě souhlasu Dl MŘ Policie ČR Ostrava pod č.j.KRPT— 121911/ČJ-2019—070706 ze dne 20.5.2019 stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.1/20019 Místní komunikace III.třídy 35c Michalské náměstí a 50c Radniční
<br> Podmínky příkazu:
<br> l.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Veřejné osvětlení,Ostrava - Michálkovice,ul.Radniční (rozvod v zemi) č.výkr.VO-1042/501 v měř.1:500 a dopravní značení MK Radniční schválené Policií CR MŘ Dopravní inspektorát Ostrava pod č.j.KRPT— 121911/ČJ-2019-070706 ze dne 20.5.2019 <.>
<br> 2.Dopravní znače...

Načteno

edesky.cz/d/3065209

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz