« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01313-2019.pdf [0,13 MB]
se sídlem Československé armády 23,160 52 Praha 6 <,>
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / Fax OV: 233 342 018 / IČO: 00063703
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
Č.J.: MCP6 196923/2019 V Praze dne: 06.06.2019
SPIS.ZN.: SZ MCP6 129094/2019/OV/Ko
Značka: P-1228/1/Nebušice
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Kontaktní spojení: XXX XXX XXX / mkondr@prahaX.cz
Referentské č.: 31/2019
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
Odbor technické vybavenosti MHMP,IČO 00064581,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1-
Staré Město <,>
který zastupuje PRO-CONSULT s.r.o <.>,IČO 26509172,Jankovcova 1055/13,170 00 Praha 7-
Holešovice <,>
kterou zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1956,K lukám 641/26,Praha 4-
Libuš,142 00 Praha 411
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 1.4.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Stavba č.0204 TV Nebušice,etapa 006 - V Sídlišti,Dubová,Stavební objekt 300 - dešťová
kanalizace
<br> na pozemcích parc.č.1228/1,1247/1,152 v katastrálním území Nebušice.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba č.0204 TV Nebušice,etapa 006 - V Sídlišti,Stavební objekt 300 - dešťová kanalizace <,>
v ul.V Sídlišti,Dubová a Sichrovského,Praha - Nebušice
<br> na pozemcích parc.č.1228/1,1247/1,152 v katastrálním území Nebušice.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br> Odbor výstavby Úřadu m.č.Praha 6,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
<br> 9.července 2019 (úterý) v 9:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v místě stavby v kř...

Načteno

edesky.cz/d/3065097

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz