« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Kůrovcová kalamita - výzva vlastníkům lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
LESYČRAL
<br> LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.P <.>,LESNÍ SPRÁVA nové MĚSTO NA MORAVĚ Skolní 460,592 31 Nové Město na Moravě,tel.+420 956154111,l5154©iesycr.cz,ID DS:e8jcfsn
<br> Kůrovcová kalamita — výzva vlastníkům lesa
<br> Pokračující srážkový deficit urychlil vývoj kůrovců a umožnil jim extrémně zvýšit jejich početní stavy <.>
<br> Lesy České republiky s.p <.>,Lesníspráva Nové Město na Moravě,jako organizace vykonávající odbornou správu lesů v katastrálním území vaší obce,upozorňuje vlastníky lesů na probíhající kůrovcovou kalamitu.Podle průběhu prvního rojení a množství rojících se brouků,je zřejmé,že situace je vážná.Vyzýváme vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě v kontrole lesních porostů.Optimální každých
<br> 7 — 10 dní.4|\
<br> V případě zjištění příznaků poškození stromů (usychající stromy se ztrátou jehličí,odlupující se kůra,výrony pryskyřice,ale zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů) je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců.Tyto stromy je potřeba včas vytěžit a asanovat bezodkladně po těžbě — odkorněním či chemickým postřikem (kůrovci ve stádiu kukla,hnědý brouk) nebo odvozem k okamžitému zpracování mimo les <.>
<br> Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období či po letních bouřkách (zlomy,vývraty) <.>
<br> Je důležité místo výskytu kůrovce dále pravidelně sledovat,případě provést další těžbu a asanaci napadených stromů,které dříve ještě nejevily viditelné známky napadení.Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce <.>
<br> V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého odborného lesního hospodáře <.>
<br> Ah
<br> Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,lesní správce Lesy České republiky s.p <.>
<br> Lesní správa ové Město oravě /'/1//„//,v v.<.> Lesy České republiky,s.p.[07] V Novem Meste na Morave d ne 6_6_2019 se Sídlem Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Král...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz