« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka za zasedaní ZK č.4/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 6.6.2019
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.04/2019,které se bude konat dne 18.6.2019
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br>
Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.03/2019
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti KrÚ
4.Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
5.Darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“
<br> Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
6.Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018
7.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
<br> ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a
IZS
<br> 8.FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového
opatření
<br> 9.FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
<br> 10.12.ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná
nemocnice“
<br> 11.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-
skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov <,>
příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
<br> 12.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na
dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč,příspěvkové
organizace a návrh na schválení zařazení akce
<br> 13.Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté ...

Načteno

edesky.cz/d/3063509

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz