« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceNávrh Závěrečného účetu obce Vrbčany za rok 2018 177,1 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018)
<br> Obec Vrbčany 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 06.06.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00235920
<br> název Obec Vrbčany 
<br> ulice, č.p.25
<br> obec Vrbčany
<br> PSČ, pošta 280 02
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 06.06.2019 20h18m34s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 4 387 300,00  5 667 240,00  5 627 690,32 
<br> Nedaňové příjmy 152 500,00  649 582,00  574 482,39 
<br> Kapitálové příjmy   11 000,00  10 290,00 
<br> Přijaté transfery 20 144 577,00  23 542 078,31  59 095 939,55 
<br> Příjmy celkem 24 684 377,00  29 869 900,31  65 308 402,26 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 840 000,00  1 140 000,00  1 116 703,49 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 26 000,00  26 500,00  26 378,91 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00  105 000,00  104 224,41 
0000 1121 Daň z příjmů...

Načteno

edesky.cz/d/3062368

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz