« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka na 5.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žiželice ve čtvrtek 13.6. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 5.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žiželice ve čvrtek 13.6.2019 od 17.00hod
OBEC ŽIŽELICE
<br> Vážení členové zastupitelstva obce,vážení občané.na základě ustanovení 5 92.odst.1) zákona č.1289000 Sb.o obcích,ve zněnípozdcý'šícb předpisů,svolávání
<br> 5.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žiíelice na čtvrtek 13.června 2019 od _1 7:00 hodin v ;gedací místnosti budovv obecního úřadu Ziželíce
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Volba zapisovatele
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Sch válení programu
<br> Kontrola a schválení zápisu a usnesení ze dne 27.M.2018 Kontrola všech zápisů od roku 2014 do roku 2018
<br> Hůl—09939:—
<br> zateplení - rošty — obsluha) pro potřebu občanů Žiželíc 8.Kontrola a schválení zápisu a usnesení ze dne !& l.2019 9 <.>
<br> Zajištění toku odpadních vod do centrální ČOV v Žiželicíclt a její zprovoznění (bakterie _
<br> Předání nujetku obce Žlželíce hmotně odpovědnou osobou - původním starostou
<br> nosatpající master hmotně aípovědné osobě.Předávací protokol
<br> 10.Předání majetku obce Žiželice odstupující snu-amu a hmotně odpovědnou osobou odpovědné osobě nuirtostarastce a oprávněné osobě.Předávací pronikal Za účelem výkonu
<br> práv čítanů druhé inventarizační komise a hmotně odpovědné osoby <.>
<br> lí.Odvolání mívtostarostky jako hmotně odpovědné osoby z inventarizační kontise pro možný
<br> střet zájmů l2.Doplnění druhé inventarizační kondse 13.Odvolání dvou členů první inventarizační komise zvolených usnesením dne 27.12.2018 lt.Činnost orgánů obce
<br> l5.Účetní závěrka za rok 2018 sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018,za účelem stanovení nutných výdqiů obce Žiželice do pravidel rozpočumělta provizoria zajšt'ujlcí chod obce (elektřina,chod obecního úřadu,funkčnost centrální čisa'rny atd) do doby schválení
<br> rozpočtových pravidel pro rok 2019
<br> 16.Pravidla rozpočtového provizoria obce Žtželice ode dne 4.2.2019 stanovených : potřeb
<br> obce - výdajů obce v roce 2018 plynoucí : “mluví a účetní závěrky 2018
<br> l 7.Určení lít-notně odpovědné osoby za majetek obce na základě předávacůto protokolu bývalé
<...

Načteno

edesky.cz/d/3061556

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz