« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Výroční zpráva obce Bylany 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4085.pdf (383.51kB)
o'.11.2017 email.tiscali.cz - ou.bylany©tiscali.cz
<br> ti sca 1 i Tich: ou.bylany©tiscali.cz Předmět: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím i“ ' Odesílatel: sprlncova©padesatprooent.cz Komu: ou.bylany©worldonllne.cz Datum: 31.října 2017 15:50
<br> / \ WWW.PADESATPROCENT.CZ
<br> Bili-.la
<br> FORUM 50%
<br> Vážená paní.vážený pane <.>
<br> obracim se na Vás s žádosti o spolupráci na výzkumu,který realizujeme v rámci projektu „Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce" podpořeného z Evropského sociální fondu.Operačniho programu Zaměstnanost.Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupeni žen a mužů na uvolněných a nouvolněných pozicích ve * * L L a ' * kých “ * “ L v Pardubickém kraji
<br> leedem k tomu,že data tý élcl se uvolněných a nauvolnéných zastupitelů a zastupitelek.stejně jako starostů a starostek.nejsou v eské republice systematicky sledována a zveřejňována,dovoluji si požádat o spolupráci Vás <.>
<br> Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.<.> o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a přijmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelok ve vašem zastupitelstvu <.>
<br> Informaci Žádám zaslat elektronicky na e-mailovou adresu mW,případné klasickou poštou na adresu:
<br> Fórum 50 %.o.p.s.__ V Luhu 715/6 140 00 Praha 4
<br> Za jejich poskytnutí předem děkuji.Pokud máte zájem o závěry analýzy,dejte mi prosím vědět,rádi Vám je zašleme.Závěry budou hotové,jakmile budeme mít zpracovaná data.což bude nejpozději do konce roku 2017 <.>
<br> s pozdravem
<br> Veronika Šprlncová Projektová koordinátorka
<br> Fórum 50 %,o.p.s.mob: +420 606 580 787 e—mail: WWE
<br> Fórum 50 % V Luhu 715/6 Praha 4 _ Nusle.140 00.W
<br> Tento email zasilame na e-mailovou adresu (ou.bylany©worldonline cz.id 2506464).kterou jsme získal: z veřejně dostupných zdrojů z internetu nebo přímo od Vas.Pokud si neprejete další zasilani e—mailu s našimi aktiVitami napište nám prosim na
...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4084.pdf (348.4kB)
' : DL “3 7544372 %
<br> Vážená paní starostka,Vážený pane starosto,&' z.\.<.> » <.>
<br> 7 ',w.“=* _ _ /f'/ Obracíme se na vás podle zakona 106/99 Sb.o svobodnem pristupu k infbřr—n'atfmrx,* _ __,<,> Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek: ' * '
<br> 1) Máte ve vaší obci problémy s holuby,špačky,kormorány či jinými škodlivými ptáky?
<br> 2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano,pak -jak?
<br> 3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
<br> 4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
<br> S) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
<br> Vaši laskavou odpověď,prosím,zašlete na dotaszrossa
<br> Děkuji a přeji příjemný den
<br> XXXXXX XXXX
<br> Kross,s.r.o.Blatenská 13/2169,148 00,Praha 11 IČ: 60473274
<br> vkriszross.cz tel: 603414191
<br> Obec Bylany
<br> Bylany čp.77,538 01 Bylany,okr.Chrudim IČ:00269905 tel/fax 469 687 133,mob.724 734 941 ou.bylany ©worldonline.cz,<.> IS DS: qmsa4he
<br> Kross,s.r.o.Blatenská 13/2169 148 00 Praha 11
<br> DS dotaszross.cz
<br> V Bylanech dne: 11.9.2017
<br> Vyřizuje: XXX XXXXX
<br> Č.j: Bl/XXX/XXXX—odpověď SPIS/BX/XXX/XXXX Počet listů: X
<br> Počet příloh:0
<br> Počet listů příloh: 0
<br> Věc: Poskytnutí informace dle zák.106/99 Sb <.>
<br> K Vaší žádosti doručené datovou schránkou dne 16.8.2017 odpovídáme na Vaše otázky 1 — 5 záporně <.>
<br> osm: BYLANY
<br> S pozdravem ' ĚQZWQM'RLMOW751
<br> Ema/[v Gum/„7.423 „Wm/Iné; c;
<br> XXX XXXXX,XXXX ta
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4083.pdf (192.2kB)
<.> V Trutnově dne 17.7.2017 Žadatel: CODES cz s.r.o <.>,M.Gorkého 421,541 01 Trutnov,IČ: 275 36 734
<br> datová schránka: wacv7y3
<br> Dobrý den <,>
<br> Vsouvislosti splánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:.<.> _
<br> x\k
<br>.Má obec zajištěno sociální bydlení? * nl'.?L ANO — NE * N24 02 Zp7_/
<br> _,<.>.<.>.<.> b ? Pokud ano jaká je kapacnta (počet quek/oso ),__ / A,///_
<br> POČET LÚŽEK/OSOB:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.** +\
<br>.Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce? ANO NE/
<br> ' V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat? NOVOSTAVBA REKONSTRUKCE STAVAJICIHO OBJEKTU BYTOVÝ FOND OBCE
<br> - Jaký typ sociálního bydlení plánujete? SENIOŘl STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ SAMOŽNITELKY MENTALNĚ/TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
<br> ' Jaká bude kapacita (počet lůžek/osob)?
<br> POČET LÚŽEK/OSOB:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje? W" " NE
<br> 0 Je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje? ANO NE
<br> Prosíme vyplněný dotazník zaslat elektronicky prostřednictvím naší datové schránky: wacv7y3.Děkujeme za spolupráci
<br> OBEC BYLANY IČO: 269 905 = Tcl.: 460 6x7 133 53801 BYLANY © Email: OU.Bylanyg wor/don/mec7 \
<br> zá 07.2037
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4082.pdf (112.69kB)
Českomoravská světelná s.r.o <.>
Bohumilice 112,691 72
Klobouky u Brna
<br> +420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
<br> www.cmsvetelna.cz
<br> CMS
ČESKOMORAVSKÁ
<br> SVĚTELNÁ s.r.o <.>
<br> V Bohumilicích 24.5.2017
<br> ě
Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve
znění pozdějších předpisů
<br> a atel
Českomoravská světelná s.r.o <.>
Klobouky u Brna,Bohumilice 112
69172
IČ: 27564304
Datová schránka: 83wrdvv
<br> Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
<br> 1.Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace?
<br> Pasportizace
<br> Projektová dokumentace
<br> Zaměření reálného stavu
<br> Jiné – jakým způsobem?
<br> 2.Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
<br> _____________ ks
<br> 3.Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
<br> ______________ W
<br> 4.Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
<br> Do 2 roků ____________ ks
<br> Do 5 roků ___________ ks
<br> Do 10 roků ___________ ks
<br> Do 15 roků ___________ ks
<br> Nad 15 roků ___________ ks
<br>
<br> Českomoravská světelná s.r.o <.>
Bohumilice 112,691 72
Klobouky u Brna
<br> +420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
<br> www.cmsvetelna.cz
<br> CMS
ČESKOMORAVSKÁ
<br> SVĚTELNÁ s.r.o <.>
<br> 5.Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
<br> Výbojka sodíková vysokotlaká ___________ ks
<br> Výbojka sodíková nízkotlaká ___________ ks
<br> Výbojka indukční ___________ ks
<br> Výbojka metal halogenidová ___________ ks
<br> Zářivka ___________ ks
<br> LED ___________ ks
<br> Jiný druh-žárovka ___________ ks
<br> 6.Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
<br> Betonový sloup
<br> Ocelový sloup natíraný
<br> Ocelový sloup zinkovaný
<br> 7.Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
<br> Do 2 roků ___________ m
<br> Do 5 roků ___________ m
<br> Do 10 roků ___________ m
<br> Do 15 roků ___________ m
<br> Do 25 roků ___________ m
<br> Nad 25 ...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4081.pdf (143.71kB)
Výroční zpráva obce Bylany 2017
<br> Vydáno dne: 20.2.2018
Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,za rok 2017
<br> počet písemně podaných žádostí o informace 4 a)
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0
e) počet stížností podaných dle § 16a zákona 0
f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br>
Tato výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách
obce <.>
V Bylanech 20.2.2018
XXX XXXXX,v.r <.>
starosta obce
XXXXX XXXX,v.r <.>
místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/3061538

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz