« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4350.pdf (197.29kB)
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb.-,- __ Zákon o SVObOdném PřÍStUPU k informacím '.".“
<br> Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném příštííňů“ '“kThÝUnhatínWM""-mw=—* žádám o zpřístupnění následujících informací:
<br> uvedení názvu právnické osoby,která má nejvyšší dluh vůči obci,jenž je po splatnosti
<br> více jak 60 dnů
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4349.pdf (395.68kB)
Obec Bylany
Bylany čp.77,538 01 Bylany,okr.Chrudim IČ:00269905 tel/fax 469 687 133,mob.724 734 941
<br> ou.bylany @worldonline.cz,<,> IS DS: qmsa4he
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Bylanech dne: 06.04.2018
<br> Vyřizuje: XXX XXXXX
<br> Č.j: Bl/XXX/XXXX-odpověď SPIS/Bl/XXX/XXXX
<br> Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 0
<br> Počet listů příloh: 0
<br>
<br>
<br>
<br> Věc: Odpověď na Vaši žádost o informace dle zákona č <.>
<br> 106/1999 Sb <.>
<br>
<br> K Vašemu dotazu sdělujeme,že vůči obci Bylany nemá žádná
<br> právnická osoba dluh po splatnosti více jak 60 dnů <.>
<br>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br> XXX XXXXX,starosta
<br>
<br>
<br> Žadatel nedal souhlas s uvedením osobních
<br> údajů
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4348.pdf (380.71kB)
Dobrý den <,>
k Vašemu dotazu sdělujeme:
Údaje o pověřenci jsou dostupné na www.bylany.cz,obecní úřad,GDPR
Náklady na uvedení naší organizace do souladu s GDPR ještě nemáme vyčísleny <.>
<br> XXX XXXXX,starosta
Obec Bylany
Bylany XX
XXX 01 Bylany
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4347.pdf (298.19kB)
t i SCE ],í ;czi ou.byiany©tiscašš,cz
<br> " Předmět: GPFR: Žádost o informace podle zákona č."iS 6/1999 Sb.Qdesílatel: “* ' W ' i "ř“ * f * ***—“ý * * ** _ Komu: Naklady organizace (ou.byšany©woršdoniine." \“ "' Příiohy: 'Ž; zadostpdf (135.50390625kB) *
<br> Datum: 22.května 2018 08249
<br> Vážení <.>
<br> jakožto provozovaželé největší české siužby zajišťující wow,pu pm řádnou implementaci GDPR dlouhodobě mapujeme vývej nákladů na zajištěné soužadu & GDPR & na další služby <.>
<br> V této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR,které nabude účinnosti tema pátek.ij.Zíkvétna 2018,si Vás dovolujeme ve smysiu zákena i: ÉíšSHSSQ Sb.<.> o svobodném přístupu k informacím,v piatném znění.požádat () zpřígáupašns šszfcsrmacš na dotazy obsažené v příšcze tohoto emaiiu <.>
<br> informace žádáme poskytnout eiektronicky na naši emanwou adfssu &' „T E
<br> Předem děkujeme <.>
<br> Ef you wish to unsazbscribe from our newsěeůer.cišck čj; ff
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4345.pdf (353.28kB)
Výroční zpráva obce Bylany 2018
<br> Vydáno dne: 25.2.2019
<br> Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o
<br> svobodném přístupu k informacím,za rok 2018
<br> a)
počet písemně podaných žádostí o informace 2
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0
<br> e) počet stížností podaných dle § 16a zákona 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br>
<br> Tato výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na webových
<br> stránkách obce <.>
<br> V Bylanech 25.2.2019
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> XXXXX XXXX
<br> místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/3061534

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz