« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 3. 6. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sminolta19060710250.pdf [1,39 MB]
Obec Rantířov Zastupitelstvo obce Rantířov Zápis zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,konaného dne 3.6.2019,od 20:00 hodin V KD Rantířov
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni zastupitelé: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX Přítomni z řad občanů: viz prezenční listina Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Rantířov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20:00 hodin starostou obce Rantířov Tomášem Novotným <.>
<br> Jako předsedající byl stanoven zastupitel XXXXX XXXXXXX (dále jako „předsedající“) <.>
<br> ]) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXX XXXXXX a XXXX XXXXX Pavlíčka a zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1/4/19: Zastupitelstva obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX XXXXXX a XXXX XXXXX Pavlíčka a zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovau <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželí se 0
<br> Usnesení č.1/4119 l_rvlo schváleno
<br> 2) Schválení a doplnění programu jednání
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu,v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce obce a vyzval členy zastupitelstva k jeho případnému doplnění.Starosta obce podal návrh na doplnění programu v bodě 8 různé,0 body:
<br> &) Projednání rozpočtového opatření č.3 b) Projednání převedení finančních prostředků TJ Ježek Rantířov spolek za sběr železného šrotu
<br> Program zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2) Schválení a doplnění programu jednání
<br> 3) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030047558/001 4) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030052782/001 5) Projednání uhraZení pojištění motorového vozidla z provozních prostředků PO MŠ Kaštánek Rantířov 6) Projed...

Načteno

edesky.cz/d/3061518

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz