« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejné oznámení o záměru směny pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné oznámení o záměru směny pozmků v k.ú. Chotíkov
Veřejné oznámení
<br> o záměru směny pozemku
<br> Obec Chotíkov dle ustanovení 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,oznamuje záměr směny níže uvedeného pozemku ve výlučném vlastnictví obce Chotíkov:
<br> Předmětem směny jsou pozemky,vzniklé oddělením od stávajících pozemků ve vlastnictví Obce Chotíkov a společnosti CETRIS s.r.o.na základě geometrického plánu,tj.:
<br> 3) pozemek parc.č.725/39,o výměře cca 1276 m2,k.ú.Chotíkov,ve vlastnictví Obce Chotíkov,vzniklý oddělením od pozemku parc.č.725/29,k.ú.Chotíkov
<br> b) pozemek parc.č.725/41,o výměře cca 580 m2,k.ú.Chotíkov,ve vlastnictví CETRIS s.r.o <.>,vzniklý oddělením od pozemku parc.č.725/37,k.ú.Chotíkov
<br> Obec Chotíkov smění pozemek parc.č.725/39 o výměře cca 1276 m2,k.ú <.>
<br> Chotíkov,ve svém vlastnictví za pozemek parc.č.725/41,o výměře cca 580 m2,k.ú.Chotíkov ve vlastnictví CETRIS s.r.o <.>
<br> V Chotíkově dne 6.6.2019
<br> starostk obce _ lng.Ev Hirschfeldová
<br> Zveřejněno: ?.6.2019
<br> Sejmuto:
<br> Elektronicky zveřejněno: 7.6.2019
<br> Příloha: geometrický plán pro rozdělení pozemků
<br> %
<br>.l.<.> l.<.> 32.<.> „.:.—„o.- čenoE.<.> a-_.<.>._ ll.šíitští—.<.> a 35.eau.„Š-sš— „25 "En—Su „seo wšem" „Eo i?£š!£s.š.aš tom!—„Em.<.> a—Ě É.<.> — Ši„lealaišgšis$xn.„Radan—Em „na tona: „ pe.—„ozn „288.3—.5505 „030.Š.<.> msg:.„až 220 _
<br> 835 3.=.<.> 512.33: Ě.<.>.<.>.<.>.__šoš.<.>
<br> ?.<.>.—anon.::—uuu.<.> Ea
<br> l.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 111.23 <.>,<.> :.„_ĚOWĚEONG.<.>.<.>.<.>.a—n.:.<.>.<.> 1.<.> ;.<.>.<.>,<.>.<.> 1.<.>.a.<.>.<.> Jil 1.5.91.<.>.satana „„ meš— Bóshuu n.Š.<.>.<.> :! „ 3.835 „„.<.> Ěs.<.>.mB.šanson „ nn.—Emme MĚ „ ea! „„in „ En.<.> -m8.mu.-BR.759 Šatna.<.> „ Burm-= E_n—Emu m se!,! m 5858.2223 „.se _.<.> a! v! „ „MŠ Erima “ Ě! „En „ 3.955.„Gama.<.> na.Š.<.>.<.> na.„aš SŠ.Bassi „ 9.938.GEHE.<.> na 3815 „ 8.933.<.> 8.523 m „Sn 682 „.čmůmuof 3.353 máma.<.> 35:92 m wanna—= 9.35 „ „šatní „.Bomann.3.322 má“.38.33 m 5388.<.> 5223 „ alias.<.> " „měna,38mm.„-n—...

Načteno

edesky.cz/d/3061011

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz