« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Návrh závěrečného účtu 2018- údaje o plnění příjmů a výdajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2018- údaje o plnění příjmů a výdajů
Návrh závěrečného účtu obce Leškovice za rok 2018 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 Plnění k 31.12.2018 RU
<br> Třída 1 — daňové příjmy 127444103 Kč 65,76 % Třída 2 — nedaňové příjmy 100081,86 Kč 5,16 % Třída 3 — kapitálové příjmy 401858,77 Kč 2073 % Třída 4 — přijaté transfery 16142300 Kč 8,35 % Přijmy celkem: 193780406 Kč 100,00 % Třída 5 — běžné výdaje 991811,33Kč 93,78 % Třída 6 — kapitálové výdaje 6575300Kč 6,22 % Výdaje celkem: 1057564,33Kč 100,00 % Třída 8 — financováni — 88024033 Kč
<br> položka 8115 změna stavu kr.prostř.na účtech
<br> Hospodářská činnost
<br> Náklady celkem: 105756403 Kč Výnosy celkem: 193780466 Kč Zisk/ztráta: 88024033 Kč
<br> Přijaté dotace
<br> 4112 — neinvestiční dotace ze SR 6090000 Kč 4122 — neinv.dotace - oprava 7200000 Kč 4116 — dotace hasiči 00,00 Kč 4111 - dotace volby 2852300 Kč
<br> Poskytnuté dotace
<br> 5329 — příspěvek Habry doprava,tisk 2510200 Kč 5221 — Královská stezka 500000 Kč 5222 - Včelaři,Kapela Leškovanka 0000 Kč 5339 - Mateřská školka 0000 Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2018
<br> 31.12.2017 brutto k 31.12.2018 019 ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 20230000 Kč 20230000 Kč 021 stavby 586881018 Kč 586881018 Kč 022 samostatné movité věci 68252800 Kč 68252800 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 40506229 Kč 55329029 Kč 031 pozemky 117563040 Kč 116904031 Kč 036 pozemky určené k prodeji Kč Kč 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Kč Kč
<br> 069 ostatni dlouhodobý finanční majetek 2000000 Kč 00,00 Kč
<br> Sestavil/a: XXXXX XXXXXXXXXXX,hosp.obce
<br> Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Leškovice za rok 2018
<br> V Leškovicích dne: 6.6.2019
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyvěšeno: 6.6.2019 (nejméně 15 dni přede dnem projednávání zastupitelstvem)
<br> Sejmuto:
<br> Pozn.: Finanční a účetn...

Načteno

edesky.cz/d/3060150

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz