« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Návrh závěrečného účtu obce Leškovice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Leškovice za rok 2018
Obecní úřad Leškovice Leškovice 38,58282 Golčův Jeníkov
<br> tel: 722 695 930,736 258 586 leskovicehb©leskovicehbcz
<br> | NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
<br> Í
<br> | PŘÍJMY ČÁSTKA ] [ VÝDAJE ] ČASTKA [ Daň z příjmů fyz osob ze závis.činnosti 26528601 * Údržba obecního lesa 20 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z XXX.výd.činnosti _ XXXXXX Nákup na údržbu lesa 436,00 Daň z příjmů fyz.osob 2 kap.vyn.2459839 Obec Habry( tisk) 7 084,00 Daň z příjmů práv.osob 22572462 Obec Habry( aut.obslužnost) 18 018,00 Daň z přidané hodnoty 55653264 Nákup DHM — stany 64 473,00 Poplatek ze psů __ 840,00 Kronika obce ( p,Hrochová - výplata) 9 600,00 Daň z nemovitostí 140393É Výdaje - akce pro děti atd.9 416,00 Neinv.dotace( volby) _ __2_8_523,0_[_) Věcné dary —jubilea 1 913,00 Neinv.dotace 6090000 Elektr.energie - veřejné osvětlení 22 930,00 Příjmy z pronájmu nem.660000 Sběr a svoz nebezp.odpadu 18 095,00 Neinvestiční dotace kraj 7200000 Sběr a svoz komunálního odpadu 61 637,68 Příjmy z pronájmu pozemků 785700 Sběr a svoz ostat.odpadu 27 914,32 Příjmy — věcné břemeno 200000 Udržba obce — prohrnováni 1 210,00 Pří'my za komunál.odpad 287_0000) Benzin na sekání 6 192,00 Příjmy z dividend 5307400 Požární ochrana — DHDM 12 467,00 Využ.a znešk.komun.odpadu ( nekap.příspěvky) ___ 343409 Starosta,místostarosta,zastupitelé výplaty 177 600,00 Pmaté neinv.Dary __ 500000 O XXXX,údržba - traktor XX XXX,XX Příjmy z úroků 131,Q Povinné zdrav.pojištění - zast.obce 15 987,00 Příjmy z prodeje akcií 265673,77 Výdaje - volby prezidenta republiky 14 418,00 Příjmy z prodeje dřeva 898500 Hospodářka obce - výplata 33 605,00 Daň z příjmů právn.Osob ____19000,00 Dary obyvatelstvu( vítání občánků) 5 000,00 Po'istné náhrady ___ Refundace mzdy 1 945,00 Odvod výtěž.Z provozování loterií 647269 Odstupné 12 400,00 Příjmy z prodeje pozemku _ 18618500 Volby - zastupitelstvo obce 14 105,00 Správní poplatky 660,00 Požární ochrana — oděv 10 917,00 Poplatky za vedení účtu _ ČNB 124,80
<br> Královská stezka 5 000,00
<br> c...

Načteno

edesky.cz/d/3060149

Meta

Prodej   Pronájem   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz