« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Leškovice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Leškovice za rok 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.: ]
<br> Č.j.: KUJI 40498/2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Leškovice
<br> se sídlem Leškovice 38,582 82 Golčův Jeníkov,IČO: 00579947 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2019 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona
<br> 0.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 27.května 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Leškovice Leškovice 38 582 82 Golčův Jeníkov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing.XXXX XXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Leškovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Pod...

Načteno

edesky.cz/d/3060147

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz