« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Elektronicky podepsá no
<br> 04.06.2019 14:08:47 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 — 2024 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení 5 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.Výhled na rok 2020 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2020 <.>
<br> v mil.Kč rok 2024 17 861 18908
<br> rok 2023 18 158
<br> rok 2022 18 584
<br> rok 2020 18 897 18 329
<br> rok 2021 18 934 18 642
<br> ZDROJE Příjmy
<br> 18 707 18 652
<br> guy-M _ - —
<br> —'—\—=i—
<br> - vlastni prijmy - transy
<br> '.33.3:.<.> t-Mr
<br> - vlastní příjmy ' __ “ V 50 50 * 245 50 50
<br> - transfery 635 932 655 795 43 Financování 568 292 -123 -494 -147 prostředky minulých let 40 0 0 O 0 úvěr 2017 - 2021 629 638 0 x )( úvěrový rámec 2016 - 2023 555 573 477 297 0 další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů 66 0 0 0 0 úvěrový rámec 2021 - 2029 0 98 98 101 splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -25 0 )( splátky jistiny úvěru 2017 - 2021 ' 0 o »150 -150 -150 splátky jistiny úvěrového rámce 2016 -
<br> 2023 " -505 -716 —523 -641 0 splátky jistiny dalšího předfinancování 0 -66 0 0 0 předpoklad splátky jistiny úvěrového
<br> rámce 2021 - 2029'" x x 0 -98 -98 splátka návratné finanční výpomoci -80 0 x x )( VÝDAJE 18 897 18 934 18 584 18 158 17 861 běžné výdaje 16 514 16 619 16 706 16 699 16 746 kapitálové výdaje 2 383 2 315 1 878 1 459 1 115 ROZDÍL: zdroje - výdaje () o o o o
<br> " úvěr 2017 - 2021 bude splacen k 31.12.2031,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč ' úvěrový rámec 2016 - 2023 — předpokládaný stav čerpání k 31.12.2019 je 550 mil.Kč ' jde o ...

Načteno

edesky.cz/d/3057559

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz