« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejné oznámení - Změna katastrální hranice mezi k.ú. Chotíkov a k.ú. Bolevec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné oznámení - Změna katastrální hranice mezi k.ú. Chotíkov a k.ú. Bolevec
x;
<br> Obec Chotíkov
<br> 330 17 Chotíkov 118 ICQ 00257834 Tel.377 821 573 DIC C200257834 Email: podatelna©chotikov.cu
<br> Veřejné oznámení
<br> ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE ' mezi k.ú.Chotíkov a k.ú.Bolevec
<br> Obec Chotíkov dle ustanovení 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozděj ších předpisů,oznamuje změnu katastrální hranice k.ú.Chotíkov <.>
<br> Změna katastrální hranice se týká pozemků: p.č.615 O výměře 1 760 m2 (omá půda,k.ú.Radčice u Plzně)
<br> p.Č.703/4 O výměře 2 091 m2 (ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Radčice u Plzně)
<br> V Chotíkově dne 06.06.2019
<br> OBEC CHOTÍKO '? Chotíkov 118.3301:
<br> K Wget/\ Eva Hijschfeldová Starostka
<br> 1/1
<br> 603650314 „_ 556/152
<br> »!
<br> %
<br> Š % \ „AJ
<br> saam '“ směna “*
<br>.<.> _ ' 'i— 603/15“ \ \\ “_ _,' “' am“—+.<.>
<br> Na: \ ' \ / “ wow: \." - 555/743 :.wa: 603.65 - - “ ' „- /\\ \- -.5 ' ' * 555.452 *-5 FJ >\ smr- - -\ <.>
<br> museum 80 u ča S ná '.5554010 606“ „gg !
<br> <.>,sax/32 / ',55mm
<br> W“ katastlalmshranlce \ WW vše"
<br> 903-1“ __ “"-“' l :“ „5553744 5551 14.7
<br> /:1712f»::' '“ ' ';;NĚJŘ5Q / / /
<br> \ _ - '/,<.> / -' 5,11 “ (' /
<br> s.\\90 _,4/- ŽŠ 551.3,' \ 352 - „ -„.m
<br>.\\.W.<.>.<.> __.__„_._ " “." ' „jsm ; 'l l _ ivo/ta.<.>.soy/'a \ šířila-_ // // <.>,;
<br> mam \qwťš _ — wan: 51014 '“
<br>.!._ :“ ' - _ ',609%- ' \ '\a *.= ' * '" / ' __„,_.<.> 3“\ \ '“ “ 505W * XXX \“ “ s: * -
<br> ".<.> som “» s 319" ',' \ ' som \_ 5533551257511 _.<.> _\_
<br> ' m“ * '.som \ \.\\ „,' '.r |,<,>.“*- sam “QW/? _.\Saml/Í * “_ \ „„ ova katastralnl hranice \.“ \ ».% GR.-“ EMM 555_ng \ \.\ \_ 550/122
<br> „„ \ \\)řx \
<br> __ \\ ;“ -\ 55mm „wm
<br> '“ \ Humla—m _.\ * '.556/124 _ \ \ 5W13? \ Ýy'm.<.> ssamš.\._.__ _
<br> 1:2 617 7035 “*.-.mssm;
<br> _I—Z— 5 Je
<br> o 20 40 so 80100'm \.MW
<br> \-556f131 _ 559x139 556/720
<br> \ \ 55:51:03 55152 \
<br> 55mm /
<br> \\Ě/
<br> Správa verejneho statku města Plzně Klatovská 10—13 Plzen
<br> Výpočet výměry pro budauď změnu akresnf M...

Načteno

edesky.cz/d/3057392

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz