« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Zápis č.07 ze dne 27.05.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis č.07
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 27.05.2019
v zasedací místnosti OÚ Holohlavy
Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Zuzana Černá,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXX <,>
XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Omluveni:
Návrhová komise: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Mgr.XXXXX XXXXX
Program: X.Zahájení a schválení návrhové komise,ověřovatelů,zapisovatele a
<br> programu jednání
<br> 2.Řešení dopravní situace v ul.Smiřická v Holohlavech
3.Rozpočtové opatření č.4
<br> 4.Informace
5.Diskuse
6.Usnesení
7.Závěr
1.Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele a hosty – občany obce Holohlavy <,>
<br> starostu města Smiřice a ředitele firmy DuPont ve Smiřicích.Dále konstatoval,že je
přítomno 11 členů,jednání je tedy usnášení schopné.K zápisu posledního jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.Návrhová komise,volební komise,ověřovatelé a zapisovatel
byli schváleni všemi hlasy ve výše uvedeném složení.Starosta přednesl návrh programu
Pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
2.Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů o řešení neutěšené dopravní situace
<br> v ul.Smiřická zejména pak v místech zúžené vozovky – železniční podjezd a okolí domů
<br> čp.22,23,24,60,kdy jako hlavní problémy se jeví:
<br> - silný nárůst silniční dopravy z velké části způsobený uzavřením silničního průtahu města
<br> Smiřice z důvodu jeho rekonstrukce
<br> - nedodržování zákazových značek pro nákladní vozidla nad 3,5 t
<br> - tento problém způsobuje problematické projíždění vzájemně protijedoucích vozidel
<br> (v některých případech se jedná i o dvě vzájemně protijedoucí osobní vozidla)
<br> ve zúžení a z důvodu vyhnutí následné najíždění na přilehlé chodníky a tím je
<br> ohrožena bezpečnost chodců a dochází k ničení chodníků
<br> - provoz nákladních vozidel způsobuje otřesy domů a jeho zvýšení a pravidelnost by
<br> mohl...

Načteno

edesky.cz/d/3054357

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz