« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Návrh závěrečného účtu pro rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu pro rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> Obec Zichovec
<br> zpracovaný na základě š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Vyvěšenoi 0203? dic/<? Sejmuto:
<br> Schváleno:
<br> Údaje o obci:
<br> Název: Obec Zíchovec
<br> ICO: 00640468
<br> Adresa: Zíehovee 53,273 74 Klobuky e-mail: obec© zíchovec.cz
<br> www stránky: ww.zichovec.cz
<br> Obsah:
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> a přehled o dalších finančních operacích.Příloha č.1
<br> Komentář k příjmům a výdajům <.>
<br> Vyúčtování finančních prostředků <.>
<br> Hospodářská činnost <.>
<br> Rozpočtové hospodaření <.>
<br> Majetek obce.Příloha č.4
<br> Finanční vypořádání - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu„
<br> k rozpočtu kraje,obcí,státním fondům a jiným rozpočtům.Příloha č.2
<br> 8.Zápis z kontroly hospodaření obce provedené Krajským úřadem Středočeského kraje.Příloha č.3
<br> 39919533P
<br> Zveřejnění:
<br> Závěrečný účet byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obce Ziehovec Od 20.5.2019 do 5.6.2019
<br> Údaje 0 plnění příjmů za rok 2018
<br> l Danové příjmy 1 557 500 1 899 600 1 894 891
<br> 2 Nedanové příjmy 378 000 408 022 321 959
<br> 3 Kapitálové příjmy 20 000 11 000 11 000
<br> 4 Přijaté dotace a 55 000 677 357 788 432 transfery
<br> SŠ.-gf; _ _ _
<br> Komentář k vybraným příjmovým položkám:
<br> * čov : stočné 234 733,- * Tříděný odpad: zpětný odběr odpadu 52 530,— * Tělovýchovná činnost: provoz tenisového kurtu 16 790,-
<br> Údaje 0 plnění výdajů za rok 2018 '
<br> 5 Běžné výdaje 1 481 000 l 627 321 1 384 451
<br> 6 Kapitálové 45 000 784 700 737 916 výdaje
<br> Výdaje _ _ _
<br> celkem
<br> Komentář k vybraným výdajovým položkám:
<br> * Záležitosti kultury: věcné dary 9 482,- * Veřejné osvětlení: Opravy 15 904,- * Odvoz odpadu: Komunálního 168 402,-
<br> Tříděného 28 982,-
<br> Štěpkovač 601 975,-
<br> Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpo...

Načteno

edesky.cz/d/3054064

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz