« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z pátého zasedání ZO ze dne 8.4. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Usnesení z pátého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice.konaného dne 8.4.2019 č.05/04/2019
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> a) schvaluje l.program jednání pátého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice 2.závěrečný účet obce Hněvošice za rok 2018 bez výhrad 3.účetní závěrku obce Hněvošice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018 4.účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hněvošice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.dodatek č.4 ke smlouvě o dílo s firmou DIGIS,spol.s r.o.<.> směrnici pro práci s osobními 'údaji 7.rámcovou dohodu na poskytování služeb v dotační oblasti na roky 2019 — 2020 s firmou BON FINANCE s.r.o.8.rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hněvošice za rok 2018 následovně - fond odměn 53.231,12 Kč (40%) - fond rezervní 79.846,67 Kč ( 60%) 9.strategický plán obce Hněvošice na období 2019 — 2025
<br> G\LII
<br> b) neschvaluje 1.finanční pomoc ve výši 7.500,- Kč pro Linku bezpečí z.s.2.finančně podpořit Fond pro opuštěné a hendikepované děti
<br> c) bere na vědomí l.zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hněvošice za rok 2018 2.inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Hněvošice za rok 2018
<br> d) pověřuje 1.starostu obce podpisem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo s firmou DIGIS,spol.s r.o.2.starostu obce podpisem smlouvy na poskytování služeb v dotační oblasti na roky 2019 — 2020 s firmou BON FINANCE s.r.o.3.starostu obce jednat o nákupu staršího 9 místného užitkového vozidla pro potřeby obce 4.starostu obce jednat o opravě automobilu Ford Tranzit
<br> e) souhlasí ].s nákupem staršího užitkového 9 místného vozidla pro potřeby obce 2.s prominutím dvouměsíčního nájemného hospody za měsíce květen a červen 2019 v celkové výši 15.000,— Kč
<br> '““ Ověřovatelé: % ' „kiam Ing.XXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.:X/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „ XXX XXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.V Hněvošicích dne 12.4.2019.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXX XXXXXXX.<.>.<.> | |.<.>.<.>.ČBEC HNÉVOŠÍCE XXXXXX XXXX starosta obce CDGVSKŠ XXX místo...

Načteno

edesky.cz/d/3053085

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz