« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Výběrové řízení – hospodářsko-správní referent bytového odboru MČ Brno-Bystrc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
<br> sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno
vyhlašuje,dle zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,výběrové řízení na pozici:
<br> hospodářsko správního referenta bytového odboru – platová třída 8
Pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden,místo výkonu páce je ÚMČ Brno-Bystrc <.>
Nástup nejlépe od 01.08.2019 <.>
Platové zařazení se řídí platným zákoníkem práce a nařízením vlády č.341/2017 Sb.– platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> · státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br> · dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br> · bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena) <,>
<br> · dobrá znalost českého jazyka <.>
Požadujeme:
<br> · SŠ nebo VŠ vzdělání <,>
· znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
· časovou flexibilitu <,>
<br> · odolnost vůči psychosociálnímu zatížení <.>
Praxe ve veřejné správě a znalost právních předpisů v bytové oblasti výhodou <.>
Přihláška musí obsahovat:
<br> · jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
<br> · datum a místo narození uchazeče <,>
<br> · státní příslušnost uchazeče <,>
<br> · místo trvalého pobytu uchazeče <,>
<br> · číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka <,>
<br> · datum a podpis uchazeče <.>
<br> Výčet dokladů,které je zájemce povinen doložit k přihlášce:
· životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech <,>
· výpis z evidence Rejstříku ...
Výběrové řízení – hospodářsko-správní referent bytového odboru MČ Brno-Bystrc
Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
<br> sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno
vyhlašuje,dle zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,výběrové řízení na pozici:
<br> hospodářsko správního referenta bytového odboru – platová třída 8
Pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden,místo výkonu páce je ÚMČ Brno-Bystrc <.>
Nástup nejlépe od 01.08.2019 <.>
Platové zařazení se řídí platným zákoníkem práce a nařízením vlády č.341/2017 Sb.– platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> · státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br> · dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br> · bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena) <,>
<br> · dobrá znalost českého jazyka <.>
Požadujeme:
<br> · SŠ nebo VŠ vzdělání <,>
· znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
· časovou flexibilitu <,>
<br> · odolnost vůči psychosociálnímu zatížení <.>
Praxe ve veřejné správě a znalost právních předpisů v bytové oblasti výhodou <.>
Přihláška musí obsahovat:
<br> · jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
<br> · datum a místo narození uchazeče <,>
<br> · státní příslušnost uchazeče <,>
<br> · místo trvalého pobytu uchazeče <,>
<br> · číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka <,>
<br> · datum a podpis uchazeče <.>
<br> Výčet dokladů,které je zájemce povinen doložit k přihlášce:
· životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech <,>
· výpis z evidence Rejstříku ...

Načteno

edesky.cz/d/3052240

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz