« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - 19/160 – Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
_ ; MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY Il Odbor majetku v
<br> náměstí T.G.Masaryka 32
<br> SLDLČANY „ 264 80 Sedlcany _ Č.j.OM/11572/2019 V Sedlčanech dne 5.června 2019
<br> OZNÁMENÍ
<br> Odbor majetku Městského úřadu Sedlčany v souladu 5 usnesením Rady města Sedlčany ze dne 29.května 2019 a v souladu s ustanovením 15 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,zveřejňuje tímto záměr Města Sedlčany,který se týká prodeje pozemku parc.č.54/2 druhem pozemku ostatní plocha,způsobem využitíjiná plocha 0 nové výměře 380 m2 v k.u.a obci Sedlčany (viz.geometrický plán vyhotovený Ing.Lubomírem Soukupem,Geokart,Podlesí 370,261 01 Příbram,č.plánu 2642-41/2019 ze dne 4.června 2019 — příloha č.1) <.>
<br> Pozemek parc.č.54/2 je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro
<br> Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví č.10001 pro k.ú.& obec Sedlčany <.>
<br> „otisk úředního razítka“
<br> Ing.XXXXXXXX H X | z el,v.r.starosta města
<br> Bližší informace podá Odbor majetku MěÚ Sedlčany,tel.: 318 822742,linka 120 <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Telefon: +420 318 822 742,linka 123 ID: frsbn7e,IČ: 00243272 www.mesto—sedlcany.cz
<br> Píč/201% &.4 L \-
<br> „: <.>
<br> 5M; /
<br> vým DOSAVADNÍHOANOVÉHO STAVU ÚDAIÚ KATASTRU nímovndšri ' Auf.Mód/u Dosavadní stav Nový stav Š',Off/44 571.Q Oma—sul Wandy [Dn-hmmm Onum Měrná-cely laut-pumu“ mam im.___warm—wwg; poz—nku ; ! pozemku \ ' "raní Dflpl'ediázlzmzemku Čkloliscu' vanadu.<.> lomu.-r pmčíslum _ |Způsob vyuzit! parcůlslern _; Zpísobvyuzití Zpikohvyužidš výměr oznam-ionu umim! dnu h : : ha i,1.: katastru dřívějším.h : mz : m : : '“ ; ; Wima aretaci“ : Š,<.> „a - * _ ma.!.: 5472 4,dal—LW 5472 : 31 sol W E 2 \ | : i 5773 : “!"—me 5773 3; ujal—MM j,i l -,(71 231 g 5112 l 10001 4.60 celá,= i 5773 3 10001 - 2; 63 celá,<.> ;.1 1 : 7: 23 : 7Q 232 i 7 231 l i ! T G_ 54 Seznam souřadnic [S.-JTSK) Cielo bodu Souřadnice pro lapis dn KN Y X Kod kv.Poznamka \ 35-7 74911245 109022322 3 r0h_tludow 0.35—15...

Načteno

edesky.cz/d/3051594

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz