« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Návrh závěrečného účtu za rok 2018- Mikroregion

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
<br> MIKROREGION CHEBSKO
<br>
<br> Mikroregion Chebsko vznikl jako dobrovolný svazek obcí na základě rozhodnutí zastupitelstev
<br> zúčastněných obcí a byl registrován Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 8.12.2003.Práva a
<br> povinnosti se řídí zakladatelskou smlouvou a Stanovami ze dne 22.10.2003,ve znění pozdějších
<br> změn <.>
<br> V kalendářním roce 2018 byly členy Mikroregionu tyto obce:
<br> Město Cheb,Město Plesná,Město Skalná,Obec Dolní Žandov,Obec Libá,Obec Lipová,Obec Milíkov <,>
<br> Obec Odrava,Obec Okrouhlá,Obec Pomezí nad Ohří,Obec Poustka,Obec Třebeň,Obec Tuřany <.>
<br> Výše členských příspěvků jednotlivě na města a obce od 1.1.2016:
<br> Cheb 120.000,- Plesná 15.000,- Skalná 15.000,- Dolní Žandov 15.000,-
<br> Libá 5.000,- Lipová 5.000,- Milíkov 5.000,- Odrava 5.000,-
<br> Okrouhlá 5.000,- Pomezí 5.000,- Poustka 5.000,- Třebeň 5.000,-
<br> Tuřany 5.000,-
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schvál.rozpočet Uprav.rozpočet Plnění k 31.12.% plnění
<br> Třída 2 – Nedaňové 0 23 23 100
<br> Třída 4 – Přij.transfery 550 603 603 100
<br> Příjmy celkem 550 626 626 100
<br>
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 668 686 672 97,94
<br> Výdaje celkem 668 686 672 97,94
<br>
<br> Třída 8 – Financování
<br> Uhrazená spl.půjček 0 0 0 0
<br> Změna stavu na BÚ 118 61 46 76,31
<br> Financování celkem 118 61 46 76,31
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 (FIN 2-12 M,Rozvaha,VZZ).Veškeré výkazy jsou
<br> k nahlédnutí v sídle Mikroregionu <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech u ČS a.s.k 31.12.2018 byl 86.713,07 Kč <.>
<br>
<br> Vyúčtování fin.vztahů ke st.rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
<br> Poskyt.Účel ÚZ Položka Rozpočet Čerpání %
<br> Obce Příspěvky 4121 252.555,- 252.555,- 100,00
<br> KK Přísp.na mzdu manaž.4122 350.000,- 350.000,- 100,00
<br> CELKEM...

Načteno

edesky.cz/d/3050580


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz