« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Střednědobý výhled rozpočtu SOMH - západ do roku 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
-; Ska éžg?
<br> „s pa D
<br> Svazek obci mikroregionu Hlučínska < západ Náměstí 43 747 21 Kravaře
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ do roku 2024
<br> návrh pro 2.zasedání Sněmu starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
<br> Poznámka
<br> OdPa
<br> Pol ' Název
<br> prům?
<br> Příjmy
<br> Příjnív
<br> Příjmy Výdaje
<br> 0000
<br> ' ' " ' k 4121 Clensky prispeve
<br> 221 500,00
<br> 221 500,00 221 500,00
<br> 221 500,00
<br> 221 500,00
<br> členské příspěvky
<br> 6310
<br> Pověřenec na ochranu osobních úda'ů
<br> 364 800,00
<br> 365 000,00 365 000,00
<br> 365 000,00
<br> 365 000,00
<br> členské pííspěvlq- _GDPR
<br> 6310
<br> 2141 Úrokyz vkladů _
<br> 1 500,00
<br> 500,00 500,00
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> I'úroky 1 vkladů
<br> 3900
<br> 2111 Příjmv z ooskvtování služeb a výrobků
<br> 133 200,00
<br> 133 000,00 133 000,00
<br> 133 000,00
<br> 133 000,00
<br> :poplail- „ GDPR ze smluvních vztahů
<br> 3900
<br> 2324 Projekt Centum společných služeb
<br> 172 800,00
<br> 0,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> delate na projekt Centra společných služen
<br> 8115 Přebytek hospodaření minulých let
<br> 250 000,00
<br> 0,00 0,00
<br> 0,00
<br> O,00
<br> vlastní ldIDjE minulých ler
<br> 3900
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 702 000,00 378 000,00
<br> 378 000,00
<br> 378 000,00
<br> 378 000,00
<br> platy zaměstnanců
<br> 3900
<br> 5031 Povinné SP Laměsrnanců
<br> 175 500,00 94 500,00
<br> 94 500,00
<br> 94 500,00
<br> 94 500,00
<br> odvody SP
<br> 3900
<br> 5032 Povmné ZP zaměstnanců
<br> 63 180,00 3-1 020,00
<br> 34 020,00
<br> 34 020,00
<br> 34 020.00
<br> odvody ZP
<br>,3900
<br> 5038 Povinné úrazové políštění
<br> 3 among 3 000.00
<br> 3 000,00
<br> 3 000,00
<br> 3 000,00
<br> oovrnné pojistné
<br> 6171
<br> 5021 Ofiatní osobní náklady
<br> 5 000,00“ 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> DPP
<br> 617!
<br> 5139 Nákup materiálu; n
<br> 5 000.00“ 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 00...

Načteno

edesky.cz/d/3050135


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz