« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 SOMH - západ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
_Lícťfnce: 0111115: __ ___ _ 5r:a.'.=a I_.'__5_ ___ __ __ __ XCRGB'ZUCI !.ZUC [11301204'8 / 01012018)
<br> Svazek obcí mikroregionu Hlučínska — západ
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Údaje & organizací
<br> identifikační číslo 70954611
<br> název Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
<br> ulice,č.p.Náměstí 43
<br> obec Kravaře
<br> PSČ,pošta 747 21 Kontaktní údaje
<br> telefon 553 777 901
<br> fax 553 777 922
<br> email davidadamec©hlucínsko—zapad.cz
<br> WWW stránky www.hluclnsko-zapad.cz
<br> Šopiňugíeí údaše organizace
<br> O*eseh závěrečného účtu I.Plnění rozpočtu příjmů ||.Pínéní rozpočtu výdajů IIL Financování (zapojeni vlastnich úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy — informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII,Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GI:—LZ:; Express UCR (143112) GGRLMC spal.;: r.a.08.04.2019 „7124.12 »is
<br> _“i._.i_ pence: DJWG
<br> !.WÚÉŘÚWÍ __
<br> sonna 2 / 5
<br> kr.—12613309 /' zac _Qidizom / 01012013)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nadaňove příjmy 713 300,00 969 820,00 969 578,91
<br> Kapitáiovů příjmy
<br> Přijaté transfery 193 000.00 466 858,00 466 858.00
<br> Přijmy celkom 906 300.00 1 436 678,00 1 436 436,91
<br> větším/výpis položek dle druhového tflděnímzpočtové skladby Sen—Eiiěrij'iíexpm: Rozpor—“etno změnách Skužeťnost 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 105 000.00 105 000.00
<br> 211 MMM _ _ _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 105 DOO—00 _„ 192999193 2141 Příjmy : úroků (část) ' 500.00 1 000,00 758,91
<br> _2_1_4__ _Yýnosyz finančního majetku _ _ 500,00 _ 1 000,00 _ 758.91
<br> 21 Příjmy zvl.čínn.a odvody přeb.org.s pi'UNzt.500,00 10...

Načteno

edesky.cz/d/3050134

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz