« Najít podobné dokumenty

Obec Oldřichov v Hájích - (PDF)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oldřichov v Hájích.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF)
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML094966/19-OD/Fri
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 122995/19
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 31.05.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.§ 61 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání
<br> návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci / silnici s dotčenými orgány
<br> (v souladu s ust.§ 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124 <,>
<br> odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici ev.č.III/2904 (dále jen „pozemní
<br> komunikace“),v rámci akce: „Vodovod Oldřichov v Hájích,VIII.stavba“ v rozsahu podle
<br> přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> EVOSA spol.s r.o <.>,IČO 18384501,Frýdštejn č.p.72,463 42 Hodkovice nad Mohelkou,(dále jen
<br> „navrhovatel“)
<br> v termínu:
<br> od 8.6.2019 do 15.7.2019
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Magistrátem města Liberec,kterým
<br> bylo povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým
je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec <,>
<br> dopravní inspektorát,ze dne 28.5.2019,pod č.j.KRPL-51238-1/ČJ-2019-180506-02 a tímto
<br> orgánem sc...

Načteno

edesky.cz/d/3049448

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oldřichov v Hájích      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz