« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Oznámení SOMHz - červen 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ „ o Sídlo: Náměstí 43,747 21 KRAVARE ája/Z'žáo
<br> vAŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SOMHz/3/2019
<br> Členské obce Svazku obcí mikroregionu
<br> VYŘIZUJE: Mgr.Davld Adamec Hlučínska-západ
<br> TEL.: E-MAIL: david.adamec©hlucinsko-zapad.cz DATUM: 3.6.2019
<br> Oznámení
<br> Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ (dále jen SOMH-z) se sídlem Náměstí 405/43,747 21 KRAVAŘE,IČ: 70964611,oznamuje,že
<br> v souvislosti se změnou zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 9 3 odst.4,dle 5 11 odst.4,5 16 odst.4,5 17 odst.8,5 39 odst.5,7 a 10jsou schválený Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska — západ na rok 2019,schválená rozpočtová opatření Rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska — západ na rok 2019,schválený Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska — západ za rok 2019 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ do roku 2024,uveřejněny na internetových stránkách http://www.hlucinsko-zapad.cz pod záložkou Dokumenty / Základní dokumenty.Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Hlučínska — západ na Městském úřadě v Kravařích,Náměstí 43,747 21 Kravaře (sekretariát starostky města) <.>
<br> Ev.číslo: 4“ 9/ 2077 Svazek obcí mlkroreglonu Hlučínska-západ Náměstl4OS/43,747 21 Kravaře.\ VyVěšenm &' &' Zy/ý
<br> wuthluclnsko—zapadmz
<br> ŠÍP/" _.xic: 702999011 Sejmuto:
<br> \
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.fž/fífai.Vyvěšeno i způsobem Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX umožňujÍCÍ dálkový přísl:
<br> předsedkyně SOMH-z

Načteno

edesky.cz/d/3049240


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz