« Najít podobné dokumenty

Město Velký Šenov - Usnesení z 20. zasedání Rady města Velký Šenov - Město Velký Šenov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velký Šenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 20. zasedání Rady města Velký Šenov
1) 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 5)
<br> 6)
<br> 7)
<br> 3)
<br> 9)
<br> Usnesení
<br> z 20.zasedání Rady města Velký Šenov,konaného dne 29.5.2019 <.>
<br> Po pI'OJ ednání všech bodů programu byla při) ata tato rozhodnutí Rady města Velký Šenov:
<br> I.SCHVALUJE Předložený program jednání.Zápis a usnesení z 19.zasedání RM Velký Šenov ze dne 15.5.2019 <.>
<br> Vítězem výběrového řízení na funkci LOH XXXX XXXXXXX XXXX bytem Velký Šenov čp.XXX a uzavření smlouvy na dobu neurčitou <.>
<br> Vítězem výběrového řízení na funkci hajněho XXXX XXXXXXX XXXX bytem Velký Šenov čp.XXX a uzavření smlouvy na dobu neurčitou <.>
<br> Záměr na pronájem nebytového prostoru „Kiosek na náměstí bez 0.p.o výměře 48 m2 na st.p č.205/3 v k.ú.Velký Šenov od 1.8.2019,nájemné 2351 Kč/měsíc <.>
<br> Pacht a uzavření paohtovní smlouvy na pacht pozemku p.<.> p č.550/1,zahrada o výměře 799 m2 v kat.území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov s paní ].H <.>,Malý Šenov,za účelem sekání,údržby,bez oplocení,nájemné 50 Kě/rok,na dobu 5 let <.>
<br> Záměr na dočasný zábor—_ (pronájem) dotčených pozemků se záměrem rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi č.p.59— 79 (horní Šenov) pro Povodí Ohře s.p.-—.p p.č.694 o výměře 138 m2,p.p.č.711 o výměře 146 m2,p.p.č.713 o výměře 21 m2,p.p.č.714 o výměře 85 m2,ppč.727 o výměře 155 m2,p.p.č.735 o výměře 101 m2,p.p.č.2510 o výměře 336 m2,p.p.č.2511 o výměře 28 m2,p.p.č.2620 o výměře
<br> 8m2,p.p č.2623 o výměře 6 m2,p.p.č.2624/1 o výmere 13 m2,st.p.č.355/4 o výmere 354 m2 v k.u.a obci Velký Šenov <.>
<br> Vyřazení DHM — 1 ks HDD WD 1TB WDG2NC10000E externí,žádost ze dne 20.5.2019 evidované pod čj:136_8/2019 z používání a evidence ZS Velký Šenov <.>
<br> Rozpočtovou změnu č.1 Zš Velký Šenov ze dne 16.5.2019 <.>
<br> 10) Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 — MŠ Velký Šenov
<br> 11) Nabídku pana Vítězslava Bureše,Praha na moderování Šenovských slavností dne <.>
<br> 14.9.2019 za cenu 11 000,-Kč <.>
<br> 12) Nabídku vystoupení na Šenovských slavnostech o...

Načteno

edesky.cz/d/3048794

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velký Šenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz