« Najít podobné dokumenty

Město Nová Včelnice - Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Včelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
Město Nová Včelnice Komenského 386,378 42 Nová Včelnice
<br> I N F O R M A C E o konání 7.zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
<br> Městský úřad Nová Včelnice V souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice,svolaného místostarostkou Mgr.Janoů Maříkovou V souladu s š 92 odst.2 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost městského úřadu (1.patro č.dveří 2),Komenského 386,Nová Včelnice
<br> Doba konání: 12.6.2019 od 19.00 hodin
<br> Program zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2) Schválení programu: Schválení účetní závěrky společnosti Etko a města a schválení závěrečného účtu města Vyřazení majetku 2 inventarizace Rozpočtové opatření č.4/201 9 Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu Smlouva o dílo — rekonstrukce koupelen v čp.49 Smlouva o dílo — výměna kotle a bojleru V kotelně tělocvičny Koupě pozemku V průmyslové zóně — Echidna Tech CZ Koupě pozemku V průmyslové zóně — Zach 9.Prodej pozemku V průmyslové zóně — Zach 10.Koupě pozemku parc.č.273/1 — Novák 11.Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene — vedení NN 12.Smlouva na zřízení věcného břemene — přípojka STL 13.Prodej hasičské cisterny 14.Příspěvek pro Linku bezpečí 15.Doplnění zprávy o uplatňování územního plánu Nová Včelnice 16.Programová dotace města pro rok 2020 17.Určený místostarosta — změna V zastupování 18.Odměny výborům a komisím 19.Podání žádosti o dotaci — hasičské vozidlo 20.Smlouva o dílo na vypracování PD — střecha MŠ 21.Pořízení herního prvku na sídliště Na Hliněnce 22.Dodatek č.l smlouvy o dílo kanalizace V postranní uličce Vrchlického 3) Diskuse 4) Závěr
<br> POFQP'řPJPř“
<br> V Nové Včelnici dne 4.6.2019
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX,v.r.místostarostka města
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.6.2019 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> č— fr 53/79

Načteno

edesky.cz/d/3048772

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nová Včelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz