« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh závěrečného účtu SMaSZ za rok 2018 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny ucet hospodareni 2018-navrh.pdf [0,19 MB]
Správa majetku a sportovních zařízení Lodín
<br>
Návrh přehledu o nákladech a výnosech k 31.12.2018
<br>
<br> Druh nákladů a výnosů Hlavní činnost v tis.Kč Doplňková činnost v tis.Kč
<br>
501 spotřeba materiálu vč.PHM 283 236
502 spotřeba energie 595
504 prodané zboží 2
511 opravy a udržování 228 917
512 cestovné 1 1
513 náklady na reprezentaci 3 12
518 ostatní služby 202 456
521 mzdové náklady 763 1 517
524 zákonné soc.pojištění 243 286
525 jiné soc.pojištění 3 4
527 zákonné soc.náklady 15 19
538 Jiné daně a poplatky 1
556 Opravné položky 8
558 Náklady z DDM 39
<br> Náklady celkem 1741 4 093
<br>
602 tržby z prodeje služeb 3 903
603 Výnory z pronájmu 67
604 Výnosy z prodaného zboží 3
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 120
662 úroky 1
672 dotace 1741
<br> Výnosy celkem 1741 4 094
<br>
Hospodářský výsledek 0 1
<br>
Materiál - materiál na opravy na koupališti a v kempu,úklidové prostředky,pracovní
oděvy,pořízení hmot.majetku do 40tis.Kč,chemické prostředky do bazénů <,>
kancelářský materiál,ostatní
<br> energie - vodné,elektrická energie,plyn
<br> služby - telefonní poplatky,nehmotný maj.do 60 tis.Kč,rozbory vody na koupališti <,>
náklady na reklamu,odvoz odpadů,spotřeba cenin,praní prádla pro kemp <,>
poradenská sl.-software,ostatní
<br> jiné ost.náklady - pojištění majetku a proti úrazům,pojištění prac.úrazu ze zákona,bankovní
poplatky
<br>
<br> V Lodíně dne 31.5.2019
<br>
Zpracovala: XXXX XXXXXXX Schválil : XXXXX XXXXXX,starosta obce Lodín
Fenix_-_sestava31.12.2018.pdf [0,15 MB]
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 29.01.2019 12:12:53
<br> Název účetní jednotky: Správa majetku a sportovních zařízení Lodín
<br> Sídlo: Lodín 99
<br> 503 15 Nechanice
<br> příspěvková organizacePrávní forma:
<br> Předmět činnosti: 926100 a 551000
<br> IČO : 71216006
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 628 612,61 1 879 079,07 1 803 829,85 3 682 908,92 A CELKEM
<br> A.1 795 029,85 1 795 029,85 Stálá aktiva
<br> I.60 598,09 60 598,09 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.60 598,09 60 598,09018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> II.1 734 431,76 1 734 431,76 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 3.021 Stavby
<br> 4.022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.1 734 431,76 1 734 431,76028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> FENIX,Výkaznictví 8.41.006 Strana 1 Tisk: 29.01.2019 12:13:42
<br>
<br> IČO: 71216006 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> SMaSZ Lodín
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> III.Dlouhodobý fina...

Načteno

edesky.cz/d/3047591

Meta

Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz