« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh závěrečného účtu mikroregionu Nechanicko za rok 2018 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný mikroregion.zip [4,94 MB]
audit.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
finka.PDF
<br>
oddíl I./ 1
<br>
6171 **** 0,00 63 500,0063 500,00
<br>
6171 0,00 63 500,002111 63 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>
6171 Činnost místní správy
<br>
3900 **** 1 145 760,00 1 373 223,001 373 223,00
<br>
3900 1 029 600,00 1 215 223,002324 1 215 223,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3900 116 160,00 158 000,002111 158 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>
3900 Ost.činn.související se služb.pro obyv
<br>
3744 **** 0,00 74 605,0074 605,00
<br>
3744 0,00 74 605,002322 74 605,00Přijaté pojistné náhrady
<br>
3744 Protierozní,lavinová i požární ochrana
<br>
3419 **** 0,00 4 000,004 000,00
<br>
3419 0,00 4 000,002111 4 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>
3419 Ost.tělovýchovná činnost
<br>
3349 **** 28 000,00 25 064,0025 064,00
<br>
3349 28 000,00 25 064,002111 25 064,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br>
3319 **** 0,00 2 000,002 000,00
<br>
3319 0,00 2 000,002111 2 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>
3319 Ost.záležitosti kultury
<br>
0000 **** 441 495,00 1 991 990,161 991 990,16
<br>
0000 0,00 100 000,004122 100 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 441 495,00 461 495,004121 461 495,00NI.př.transf.od obcí
0000 0,00 1 430 495,164116 1 430 495,16Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
<br>
0000
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Výsledek od
počátku roku
<br>
1 3
<br>
Paragraf Položka
<br>
a b
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
2
<br>
Text
<br>
Ministerstvo financí ČR
<br>
schváleno č.j.111/138 224/2002
<br>
Fin 2 - 12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br>
sestavený k
<br>
2018 12 70957606
<br>
XXX XXXXX IČO:
<br>
Název a sídlo vykazující jednotky:
<br>
v Kč na dvě desetinná místa
<br>
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br>
XX.XX.2018
<br>
Mikroregion Nechanicko,Mokrovousy 18,50...
vysledovka.PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Mikroregion Nechanicko 3z70957606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 708 954,00 0,00 711 248,40 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 28 880,00 0,00 28 853,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 3 814,00 0,00 2 558,00 0,00
<br> 14.524 327 104,00 0,00 227 382,00 0,00
<br> 13.521 1 208 666,00 0,00 839 869,00 0,00
<br> 12.518 2 069 784,56 0,00 441 816,80 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 20 747,00 0,00 10 704,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 7 921,00 0,00 5 853,00 0,00
<br> I.4 375 870,56 0,00 2 268 284,20 0,00
<br> A.4 390 415,30 0,00 2 282 820,57 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Mikroregion Nechanicko
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mokrovousy 18,50315 Nechanice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> sv...
rozvaha.PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Mikroregion Nechanicko 5z70957606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4 616 420,67 0,00 4 616 420,67 2 017 485,86
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 554 727,02 1 554 727,02 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 9 577 776,00 2 824 166,00 6 753 610,00 7 462 564,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.11 132 503,02 4 378 893,02 6 753 610,00 7 462 564,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 264 000,00 250 800,00 13 200,00 13 200,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.264 000,00 250 800,00 13 200,00 13 200,00
<br> 11 396 503,02 4 629 693,02 6 766 810,00 7 475 764,00
<br> 16 012 923,69 4 629 693,02 11 383 230,67 9 493 249,86
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Mikroregion Nechanicko
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mokrovousy 18,50315 Nechanice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> svazek obcí
<br> 70957606Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<...
priloha.PDF [1,09 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Mikroregion Nechanicko 1z70957606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Mikroregion NechanickoNázev:
<br> Sídlo: Mokrovousy 18,50315 Nechanice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> svazek obcí
<br> 70957606Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 29.1.2019 7:55:16
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Mikroregion Nechanicko 2z70957606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 1 231 017,88 1 555 725,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1 231 017,88 1 555 725,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vzta...
Navrh zaverecneho uctu 2018 region.pdf [0,56 MB]
1/7
<br> Mikroregion Nechanicko
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> sestavený v Kč ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo 70957606
<br> Název Mikroregion Nechanicko,svazek obcí
<br> Obec Mokrovousy 18
<br> Pošta 503 15 Nechanice
<br> Kontaktní údaje
Telefon 498 773 921
<br> Fax 495 447 035
<br> E-mail ou@mokrovousy.cz
<br> Web www.nechanicko.cz
<br> Doplňující údaje
Ve sledovaném roce proběhla dvě zasedání Valné hromady (25.5.2018 a 6.12.2018) a dvě zasedání
<br> Správní rady (22.3.2018 a 17.10.2018).Mikroregion Nechanicko obdržel ve sledovaném období
<br> neinvestiční dotaci na „Profesionalizaci Mikroregionu Nechanicko“ ve výši Kč 80 000,- a
<br> neinvestiční dotaci Kč 20 000,- na akci “Kronika včera a dnes“ z Krajského úřadu
<br> Královéhradeckého kraje.Dále od Města Nechanice finanční dar Kč 10 000,- a od obce Lodín Kč
<br> 10 000,- na „Setkání kronikářů“.Od Svazu měst a obcí ČR neinvestiční dotaci ve výši Kč
<br> 1 215 223,- na posilování administrativní kapacity obcí.Z Ministerstva životního prostření Kč
<br> 1 430 495,16 na „Revitalizaci zeleně“ <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Financování
<br> Peněžní fondy
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechanicko za rok 2018
<br> 2/7
<br> Plnění rozpočtu mikroregionu
<br> Rozpočet byl upraven osmi rozpočtovými opatřeními,která byla schválena orgány svazku <.>
<br> Rozpočtové opatření č.1/2018 ze dne 10.4.2018,rozpočtové opatření č.2/2018 ze dne 22.5.2018 <,>
<br> rozpočtové opatření č.3/2018 ze dne 1.7.2018,rozpočtové opatření č.4/2018 ze dne 30.9.2018 <,>
<br> rozpočtové opatření č.5/2018 ze dne 18.10.2018,rozpočtové opatření č.6/2018 ze d...
inventarizacni zprava.pdf [0,28 MB]
Mikroregion Nechanicko Mokrovousy 18,503 15 Nechanice
<br> tel.495 448 921,i-mail: ouQmokrovousycz,IČO: 70957606
<br> INVENTARIZAČNI ZPRÁVA ZA ROK 2018 Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.Inventarizační činnosti: 1.1 Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačnísměrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu.Provedení proškoleníje doloženo prezenční listinou,která slouží i jako podpisový vzor.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br> Nebyly žádné odchylky <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,kterýje zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na ůčetnístav majetku a závazků <.>
<br> 1.5.Informace o inventarizačních rozdílech a zůčtovatelných rozdílech
<br> Nebyly zjištěny rozd ily.& Předseda komise: XXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.> „ WL /
<br> Člen komise: XXXXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Člen komise: XXXX XXXXXX.<.>.<.>
finka.PDF [0,42 MB]
oddíl I./ 1
<br> 6171 **** 0,00 63 500,0063 500,00
<br> 6171 0,00 63 500,002111 63 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3900 **** 1 145 760,00 1 373 223,001 373 223,00
<br> 3900 1 029 600,00 1 215 223,002324 1 215 223,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3900 116 160,00 158 000,002111 158 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3900 Ost.činn.související se služb.pro obyv
<br> 3744 **** 0,00 74 605,0074 605,00
<br> 3744 0,00 74 605,002322 74 605,00Přijaté pojistné náhrady
<br> 3744 Protierozní,lavinová i požární ochrana
<br> 3419 **** 0,00 4 000,004 000,00
<br> 3419 0,00 4 000,002111 4 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3419 Ost.tělovýchovná činnost
<br> 3349 **** 28 000,00 25 064,0025 064,00
<br> 3349 28 000,00 25 064,002111 25 064,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 3319 **** 0,00 2 000,002 000,00
<br> 3319 0,00 2 000,002111 2 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 0000 **** 441 495,00 1 991 990,161 991 990,16
<br> 0000 0,00 100 000,004122 100 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 441 495,00 461 495,004121 461 495,00NI.př.transf.od obcí
0000 0,00 1 430 495,164116 1 430 495,16Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2018 12 70957606
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2018
<br> Mikroregion Nechanicko,Mokrovousy 18,50315 Nechanice
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> Celkem 1 616 255,00 3 740 143,95 3 740 143,95
<br> 6330 **** 0,00 205 000,00205 000,00
<b...
audit.pdf [3,07 MB]
ššó KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE „.S-% Odbor ekonomický— oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 12166/ 2019! KHK
<br> lllll „||| IIIII lllll IIIII Illll llll ||1|| IIIII
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechanicko,IČ: 70957606
<br> za rok 2018 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 12.12.2018 - 28.1.2019
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechanicko v souladu s ustanovením & 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 3.7.2018 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko Mokrovousy 18 503 15 Nechanice Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: — XXXX XXXXXX - předseda svazku - XXXXX XXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Gilková — kontroloři: XXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXX XXXXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.2 © 4 a 9 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 27.6.2018,2.1.2019 3 1.8.2018 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.<.> posouzené podle hledisek uvedených v Q“ 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných...

Načteno

edesky.cz/d/3047590

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz