« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Tisová a oznámení o zveřejnění návrhu Změny č. 1 územního plánu Tisová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Městský úřad Tachov
Hornická 1695,347 01 TACHOV
Odbor výstavby a územního plánování
<br> Telefon: 374 774 111 IČ: 00260231 příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
Fax: 374 774 175 DIČ: CZ00260231 výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
www.tachov-mesto.cz ID DS: 2tubyxs e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz
<br> Váš dopis čj.:
Ze dne:
Spis.značka:
Naše čj.: 1885/2019- OVÚP/TC
<br> Vyřizuje: Nejedlá
Telefon: 374 774 155
E-mail: aneta.nejedla@tachov-mesto.cz
<br> Datum: 3.6.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Tisová
a
<br> oznámení o zveřejnění návrhu Změny č.1 územního plánu Tisová
<br> Městský úřad Tachov,odbor výstavby a územního plánování,jako příslušný orgán obce- úřad
územního plánování (dále také „pořizovatel“) podle §6 odst.1,písm.c) zákona č.183/2006
Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších změn <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ust.§52 odst.1 a § 22 stavebního zákona,veřejné projednání návrhu Změny č <.>
1 územního plánu Tisová- datum 5/2019 (dále také „Z1 ÚP Tisová“),spojené s výkladem <,>
které se koná
<br> v pátek 12.7.2019 od 9:00 hodin,na obecním úřadě v Tisové <.>
<br> Změna je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a,§55 b a §55c stavebního zákona <,>
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro Z1 ÚP Tisová se nezpracovává <.>
<br> Do návrhu Z1 ÚP Tisová- datum 5/2019 je možno nahlédnout v termínu od 3.6.2019 do
19.7.2019 a to:
<br>  u pořizovatele,na Městském úřadu Tachov,odboru výstavby a územního plánování <,>
Hornická 1695,Tachov,v kanceláři č.229,kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXX,tel.č <.>
XXX XXX XXX
<br>  na Obecním úřadě Tisová,u starostky obce Mgr.Kateřiny Brachtelové,tel.č.732 445
810
<br>  v elektronické podobě na internetové adrese pořizovatele:
<br> https://www.tachov-mesto.cz/uzemni/Z1-up-tisova-navrh-VP.zip
<br>
<br>
<br>
K č.j.1885/2019- OVÚP/TC
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tj.do 19.7.2019 může k...

Načteno

edesky.cz/d/3047498

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz