« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Usnesení z 6. zasedání ZMě Bečov nad Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 6. zasedání ZMě
Město Bečov nad Teplou
<br> Se mobil: 725 470 250,Email: info©becov.cz,DS: szbbfjh,IČO: 00254410
<br> sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 — ústředna <,>
<br> USNESENÍ
<br> z 6.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou,konaného dne 28.května 2019 od 17:00 hodin v koncertním sále Základní umělecké školy J.Labitzkého v Bečově nad Teplou <.>
<br> Přítomní členové zastupitelstva: 9 členů — dle prezenční listiny,která tvori prílohu č.1 tohoto zápisu usnesení (Ing.XXXXX XXXX - příchod XX:XX hodin — hlasováno od X.bodu)
<br> vl v:
<br> Omluveni: Neomluvem':
<br> Program jednání:
<br> NI—l
<br> 19
<br> 20
<br> 21
<br> A) Zahájení zasedání
<br> B) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele C) Volba návrhové komise
<br> D) Schválení programu zasedání
<br> E) Kontrola plnění usnesení
<br> Závěrečný účet Města Bečov nad Teplou
<br> Rozpočtová opatření
<br> Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary,p.o <.>
<br> Vyřazovací protokoly majetku Města Bečov nad Teplou
<br> Záměr směny pozemků p.č.2890/1,p.č.2897/1,p.č.2897/2,p.č.2897/3,p.č.2896/3 v k.ú.Bečov nad Teplou
<br> Podání žádosti o směnu pozemků p.p.č.99/1,p.p.č.99/2,p.p.č.99/3 v k.ú.Vodná za městské pozemky p.č.2890/1,p.č.2897/1,p.č.2897/2,p.č.2897/3,p.č.2896/3 v k.ú.Bečov nad Teplou — Státní pozemkový fond
<br> Prodej stavby stojící na pozemku číslo 3157/4 v k.ú.Bečov nad Teplou
<br> Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů,obuvi a textilu
<br> Dodatek č.1 Servisní smlouvy číslo 00137/ 14/ 100
<br> Změna zakládající listiny — Městská společnost Bečov,s.r.o <.>
<br> Příplatek společníka do Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál - Městské společnosti Bečov,s.r.o.Smlouva o výkonu funkce jednatele Městské společnosti Bečov s.r.o <.>
<br> Rezignace člena z Dozorčí rady Městské společnosti Bečov,s.r.o.a jeho odvolání
<br> Volba člena Dozorčí rady Městské společnosti B...

Načteno

edesky.cz/d/3046833

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz