« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Pozvánka na 4.veřejné zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 4.veřejné zasedání zastupitelstva obce
0 b e c Otěšice Pozvánka
<br> Svolávám v souladu s 5 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění zasedání Zastupitelstva obce Otěšice
<br> na pondělí 10.června 2019 od 19,00 hodin
<br> v budově OÚ Otěšice <,>
<br> PROGRAM :
<br> Zahájení a schválení programu
<br> Ověření zápisu
<br> Zpráva z činnosti OÚ Otěšice v mezidobí
<br> Zpráva o hospodaření v mezidobí
<br> Projednání pozemků na hřišti za školu ve vlastnictví státu
<br> Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Diakonii
<br> Projednání záměru k pronájmu části obecního pozemku p.č.1461/5 o výměře 60m2 a 1461/1 o výměře 78m2 k.ú.Otěšice zapsaného na listu vlastnictvi 10001.Seznámení s Na |||.rozpočtovými změnami
<br> N??-"PQNř
<br> 90
<br> 9.Projednat záměr směny pozemků V k.ú.Otěšice ve vlastnictví obec Otěšice:
<br> a) pozemek parc.č.901/479 (o výměře 1998m2) vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017,b) pozemek parc.č.901/478 (o výměře 1951m2) vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147—171/2017,c) pozemek parc.č.901/477 (o výměře 191 1m2) vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017,cl) pozemek parc.č.901/476 (o výměře 960ml) vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017 <,>
<br> 10.Projednání dodatku č.1 ke Smlouvě o úhradě NlV za žáky navštěvující školní jídelnu a školní družinu ZŠ Přeštice a dodatku č.1ke smlouvě o úhradě NIV za žáky navštěvující školní jídelnu a školní družinu ZŠ Skočice
<br> 11.Projednáni žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stodské nemocnici
<br> 12.Projednání závěrečného účtu obce Otěšice za rok 2018
<br> 13.Projednání účetní závěrky obce Otěšice za rok 2018 <,>
<br> 14.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření USC Otěšíce za rok 2018
<br> 15.Různé
<br> a) Informace o mapování katastru nemovitostí
<br> 16.Diskuze 17.Usnesení 18.Závěr
<br> XXXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3046523

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz