« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Vyhláška č. 2019/007 Úřad pro civilní letectví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4393.pdf (168.92kB)
P
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> a
<br>
<br> č
<br> í
<br> s
<br> l
<br> o
<br> Y
<br>
<br> S
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> X
<br>
<br> S
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> L
<br>
<br> [
<br> °
<br> "
<br> '
<br> ]
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> B
<br>
<br> [
<br> °
<br> "
<br> '
<br> ]
<br> N
<br> á
<br> z
<br> e
<br> v
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br> V
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> v
<br> r
<br> c
<br> h
<br> o
<br> l
<br> u
<br> V
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> p
<br> a
<br> t
<br> y
<br> V
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br> P
<br> e
<br> n
<br> e
<br> t
<br> r
<br> a
<br> c
<br> e
<br> d
<br> e
<br> n
<br> n
<br> í
<br>
<br> z
<br> n
<br> a
<br> č
<br> e
<br> n
<br> í
<br> n
<br> o
<br> č
<br> n
<br> í
<br>
<br> z
<br> n
<br> a
<br> č
<br> e
<br> n
<br> í
<br> P
<br> r
<br> o
<br> v
<br> o
<br> z
<br> n
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> V
<br> n
<br> i
<br> t
<br> ř
<br> n
<br> í
<br>
<br> v
<br> o
<br> d
<br> o
<br> r
<br> o
<br> v
<br> n
<br> á
<br>
<br> r
<br> o
<br> v
<br> i
<br> n
<br> a
<br> K
<br> u
<br> ž
<br> e
<br> l
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> R
<br> W
<br> Y
<br>
<br> 2
<br> 4
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br>
<br> R
<br> W
<br> Y
<br>
<br> 0
<br> 6
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> R
<br> W
<br> Y
<br>
<br> 2
<br> 4
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br>
<br> R
<br> W
<br...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4392.pdf (616kB)
2019-06-03T10:22:38+0200
Ing.XXXX XXXX eXXXXXXXXXXXXaXfXXXXXXaXeXcdXXXXXXaXXXcX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XbeXXXdXXXXfcdXXbXcccacXXXXeXXXXeXeXXXXd
<br>
2019-06-03T11:52:27+0200
Unknown signer 466822cac8ef4858f940c04f89c9ec62f544f2e7
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4391.pdf (1.5MB)
2019-06-03T10:23:06+0200
Ing.XXXX XXXX XXXXXfcXXXXeXaXXXfXbXXXXcXceXedXefXXXbXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XXXXbXfXeXXXXXbdXXXXcXXcaeXXXcXXXXXaXXae
<br>
2019-06-03T11:52:21+0200
Unknown signer b5a37fe0fd1b921e981f5019c58d9bc26157e850
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4390.pdf (1.5MB)
2019-06-03T10:22:56+0200
Ing.XXXX XXXX fXdXfaXXfbXXXefaadafXcbXXXXXXaXeXccXXXfX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení aXXbffXXXXdeXbdXXfXXXXXcXXXXaXXXXXXbXXdX
<br>
2019-06-03T11:52:15+0200
Unknown signer 931ccc93d37ea22b2d1ff2ad17c7233fb56854d6
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4389.pdf (1.35MB)
2019-06-03T10:22:26+0200
Ing.XXXX XXXX XabXXXbXXfXXXXaXXXeXXXXXXaaXXXXabXbeXabX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení feXaXXXXdaXXadXdXXbXXXeceXXXXdaXXefXdXaa
<br>
2019-06-03T11:52:08+0200
Unknown signer ca1ddec52260b6a8bbf163a90cdf02f82c266214
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4388.pdf (1.48MB)
2019-06-03T10:23:34+0200
Ing.XXXX XXXX edadXXfeXXXbeXfXXXdXXXXXXXaXfXaXXXXXXXXd
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení daceXXXXXbXeXXXXXeaXXXXcafXXedXXXXdXfXXX
<br>
2019-06-03T11:52:01+0200
Unknown signer b3b707c1ad681bfb20a7d929643c6b19e7557f8c
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4387.pdf (285.98kB)
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
<br> K letišti 1149/23
<br> 160 08 PRAHA 6
<br> Spis.zn.: 18/730/0061/OPLKCR/01/19
<br> Č.j.: 5960-19-701 V Praze dne 3.6.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Úřad pro civilní letectví (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 89 odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“),v souladu s ustanovením § 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona o civilním letectví návrh opatření obecné
povahy,kterým se zřizují:
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Ochranná pásma letiště Chrudim
<br>
Letiště leží 2 km jihozápadně od města Chrudim.Ochranná pásma zasahují na katastrální území:
Bylany (616567),Čejkovice u Mladoňovic (697036),Chrudim (654299),Kočí (667633),Lány
u Bylan (616583),Rabštejnská Lhota (737151),Skupice u Chrudimi (698377),Slatiňany (749796) <,>
Sobětuchy (751961),Stolany (751979),Topol (667641),Vlčnov u Chrudimi (712094) <.>
<br> Seznam použitých zkratek
<br> ARP vztažný bod letiště
m n.m.(Bpv) výškový systém baltský po vyrovnání,nadmořská výška
OP ochranná pásma
RWY dráha
S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
STRIP dráhový pás
ÚCL Úřad pro civilní letectví
VFR pravidla pro let za viditelnosti
VN vysoké napětí
VVN velmi vysoké napětí
WGS-84 světový geodetický systém
<br>
<br> 18/730/0061/OPLKCR/01/19
<br> 2
<br> Základní údaje letiště Chrudim:
<br> Legislativní statut: veřejné vnitrostátní letiště
Provozovatel letiště: Aeroklub ČR–Chrudim,z.s <.>
<br> se sídlem Sečská 25,Chrudim III,537 01 Chrudim,IČ: 00528811
Kódové označení letiště: 1B (VFR den,výsadková činnost)
Nadmořská výška letiště: 298 m n.m.(978 ft)
Vztažný bod letiště (ARP): WGS-84: N 49° 56´ 11´´,E 15° 46´...

Načteno

edesky.cz/d/3046004

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz