« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Oznámení zahájení územního řízení Rantířov,chaty kabel VN, NN, TS (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-chaty kabel.pdf [2,44 MB]
| stavební úřad | W
<br> Spis.zn.: MMJ/SÚ/9205/2019 Jihlava,dne: 3 0.5.2019 Č.j.: MMJ/SÚ/79150/2019-GOL
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: linda.gothova©jihlava-cíty.cz
<br> Telefon: 565 593 113
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera č.p.2151/6,370 01 České Budějovice,kterou zastupuje
<br> ELPE s.r.o <.>,IČO 49050494,Myslotínská č.p.1978,393 01 Pelhřimov,kterou zastupuje
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,Ing.<.>,IČO XXXXXXXX,Na Božkovně č.p.1950,190 16 Praha (dále jen "žadatel") podal dne 2.4.2019 Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rantířov,chaty,kabel VN,NN,TS
<br> na pozemku parc.č.1331/12,1331/17,1331/18,1331/19,1331/28,1331/29,1331/30,1346/2,1346/3,1346/4,1359/1,1359/2,1359/3,1359/4,1359/5,1359/6,1359/7,1363/1,1363/4,1363/8,1363/9,1363/18,1363/19,1363/20,1363/27,1363/28,1364,1365/1,1365/2,1366/1,1372/1,1375/2,1419 v katastrálním území Horní Kosov <,>
<br> st.p.288,parc.č.78/63,78/72,78/91,78/ 109,78/110,723/1 11,78/ i 12 v katastrálním území Rantířov <,>
<br> parc.č.219/1,219/3,219/4,219/23,219/24,219/26,219/28,219/29,219/30,219/31,220/2,220/3,225/2,227/2,1759 v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje: 1) Kabelové vedení VN 22KV
<br> Nový jednoplášťový kabel 3x22—NA2XF2Y 1x150 mm2 XXXX ke stávajícímu kabelovému vedení VN připojen prostřednictvím nového VN rozvaděče (GA3K1TS-C) ve stávající TS 602190 (Rantířov — Jihlavská) na pozemku parc.č.st.288 v kat.územi Rantířov.Ze stávající TS bude kabel veden podél stávajících kabelů NN (po pozemku parc.č.78/72 v kat.území Rantířov),bude křížit místní komunikaci (na pozemku parc.č.78/63 v kat.území Rantířov),dále podél místní komunikace a stávající zástavby (na pozemku parc.č.78/91,78/112,78/111,78/110,78/109 vkat.územi Rantířov),bude křížit lesní pozemek (par.č.1375/2 v kat.území Horní Kosov),řízeným protlakem železniční trať (par.č.1366/1 vkat území ...

Načteno

edesky.cz/d/3045972

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz