« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - ÚZSVM Břeclav-Výběrové řízení č. BBV/14/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM Břeclav-Výběrové řízení č. BBV/14/2019
BBV/14/2019 AM
<br> Vyv sil:
<br> ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
odbor OP B eclav
<br> nám.T.G.M.3,690 15 B eclav
<br>
vyhlašuje výb rové ízení
<.> BBV/14/2019
<br> o nejvýhodn jší nabídku na koupi nemovitých v cí:
<br>
rodinný d m.p.562,ulice Nová,Kostice
na pozemku parc.<.> st.579,zastav ná
<br> plocha a nádvo í o vým e 202 m2 <,>
pozemková parcela.815/5 zahrada <,>
<br> zem lský p dní fond o vým e 133 m2 <,>
vše v katastrálním území Kostice
<br>
Minimální kupní cena
<br> 2 100 000,00 K
<br>
Termín podání nabídek
do 18.6.2019,12:30 hod <.>
<br>
Prohlídka domu:
<br> 5.6.2019,10:00 – 11:00 hod <.>
12.6.2019,13:00 – 14:00 hod <.>
<br>
Bližší informace: www.uzsvm.cz
<br> Telefon: 519 311 576
<br> 1/2
<br> Sv sil:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> BBV/14/2019 AM
<br> Vyv sil:
<br>
<br>
<br>
<br> 2/2
<br> Sv sil:

Načteno

edesky.cz/d/3045245

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz