« Najít podobné dokumenty

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice - VV - opatření obecné povahy - změna č.3 územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
| 1
<br> změna č.3 ÚP Dobrá Voda u Českých Budějovic|2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> z m ě n a č.3 ú z e m n í h o p l á n u
<br> DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
<br>
<br>
návrh pro vydání
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 |
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> | 3
<br> změna č.3 ÚP Dobrá Voda u Českých Budějovic|2019
<br>
ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU
DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
<br>
Zpracovatel:
<br> NOLIMAT Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Čéčova XX,XXX XX České Budějovice
<br> STUDIO Ing.XXXXX XXXXXX,B.Smetany XX,XXX XX České Budějovice
<br>
<br> Objednatel:
<br> Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic
<br>
<br> Pořizovatel:
<br> Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 |
<br> OBSAH – VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> 1 ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC,V PLATNÉM ZNĚNÍ.8
<br>
<br> OBSAH – ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> 1 POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
<br> 2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
<br> 3 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 11
<br> 3.1 vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.11
3.2 vyhodnocení souladu se Zásadama územního rozvoje Jihočesk...
zde ke stažení
PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.3
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
<br>
<br>
<br> 1
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
správní orgán,který poslední změnu územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic
<br>
<br> pořadové číslo poslední změny:
<br> 3
<br>
<br> datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> XXX
<br>
<br> pořizovatel:
<br> Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic
<br>
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
X
<br> OBSAH
I.a.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> I.a.1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> I.b.Koncepce rozvoje území obce,ochrana a rozvoj jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> I.b.1.Přírodní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> I.b.2.Kulturní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> I.b.3.Civilizační hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> I.c.Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavb...
zde ke stažení
OVSR.1
3635/1
<br> 3655/2
<br> 3635/3
<br> 3655/1
<br> 3681/13
<br> 3677/11
<br> 3229/1
<br> 3655/3
<br> 3658
<br> 3651
<br> 3255/2
<br> 3649
<br> 3593/1
<br> 3677/5
<br> 3659
<br> 3271
<br> 3250 3596/1
<br> 3283/3
<br> 3648/1
<br> 3251/1 3255/1
<br> 3594/1
<br> 3655/16
<.> 3252/1
<br> 3671/1
<br> 3273
<br> 3655/10
<br> 3241/1
<br> 3289/2
<br> 3631
<br> 3655/11
<br> 3704
<br> 3272
<br> 3679
<br> 3276
3566/3
<br> 3576/1
<br> 3262
<br> 3660/1
<br> 3635/2
<br> 3566/2
<br> 3626
<br> 3629/1
<br>.3255/4
<br> 3069/1 3660/3
<br> 3260/1
<br> 3676/2
<br> 3598/2
<br> 3629/2
<br> 3635/53676/3
<br> 3270
<br> 3676/4
<br> 3248/1
<br> 3703/1
<br> 3302/1
<br> 3643/1
<br> 3598/1
<br> 3637/4
<br> 3239/1 3579
<br> 3630/6 3630/5
<br> 3630/3
<br> 3630/8
<br> 3242/1
<br> 3078/1
<br> 3247/1 3254/1
<br> 3667/1
<br>.3253/5
<br>.3231
<br> 3255/9
<br> 3173
<br> 3664/4
<br> 3592
<br> 3265/1
<br> 3569/1
<br> 3310/1
<br> 3677/6
<br> 3644/2
<br> 3332
<br> 3247/2
<br> 3107
<br> 3666/1
<br> 3564
<br> 3634
<br> 3566/7
<br> 3642/7
<br> 3664/12
<br> 3156
<br> 3566/6
<br> 3655/5
<br> 3655/9
<br> 3677/15
<br> 3677/14
<br> 3566/5
<br> 3571/3
<br> 3102/1
<br> 3642/6
<br> 3242/5
<br> 3642/5
<br> 3288/1
<br> 3277/1
3192/2
<br> 3610
<br>.3331
<br>.3281
<br> 3571/2
<br> 3298/1
<br> 3642/3
<br> 3287/1
<br> 3071
<br> 3577/1
<br> 3235
<br> 3255/11
<br> 3567/2
<br>.3668
<br> 3101/1
<br>.3321
<br>.3609
<br> 3662
<br> 3104
<br> 3616
<br> 3334/2
<br> 3268/1
<br> 3309
<br> 3567/3
<.> 3274
<br>.3268/2
<br> 3334/1
<br> 3327
<br> 3614/1
<br>.3285
<br> 3325
<br> 3664/3
<br> 3194/3
<br> 3312
<br> 3664/2
<br>.3307
<br> 3590/1
<br> 3667/2
<br> 3639/1
<br> 3322
<br> 3664/15
<br> 3639/27
<br> 3251/2
<br>.3324
<br>.3638
<br>.3578
<br> 3640/1
<br>.3313
<br> 3192/3 3329/1
<br>.3301
<br>.2959
<br>.3655/18
<br> 3314
<br> 3329/2
<br>.3568
<br> 3619/1
<br> 3258
<br> 3175
<br> 3641/1
<br> 3290
<br> 3049/3
<br> 3300/1
<br> 3075
<br> 3617
<br> 3077
<br> 3647
<br> 3244/1
<br> 3628/2
<br> 3253/1
<br> 3641/2
<br> 3176/1
<br> 3628/1
<br>...
zde ke stažení
%C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C %C %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C%C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C %C
<br> %C %C
%C %C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C%C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> %C
%C
<br> %C
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f ...
zde ke stažení
f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br> f
f
<br>...
zde ke stažení
4VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> 2
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Stud io XXX s.r.o.X: XX XXX
ZHOTOVITEL MĚŘÍTKO
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO
<br> HRANICE
<br> hranice řešeného ú zemí
ozn.popis
<br> ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUDOBRÁ VODA U Č.BUDĚJOVIC
<br> vyd ávající správní orgán: zastupitelstvo obce Dobrá Vod a u Českých Bud ějovicdatum nabytí ú činnosti: pořizovatel: obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovicoprávněná osoba pořizovatele: XXXX XXXXX
zde ke stažení
DI.1-D3
<br> 3635/1
<br> 3681/9
<br> 2806/1
<br> 3655/2
<br> 2806/20
<br> 3635/3
<br> 3681/10
3681/13
<br> 3655/1
<br> 3681/16
<br> 2832/1
<br> 2806/19
<br> 3677/11
<br> 2803/1
<br> 3229/1
<br> 2824/2
<br> 2791/1
<br> 3655/3
<br> 3679
<br> 3359/1
<br> 3658
<br> 2813/1
<br> 3651
<br> 2792/1
<br> 2792/4
<br> 3275
<br> 3681/11
<br> 2812/1
<br> 3255/2
<br> 2824/1
<br> 3649
<br> 3593/1
<br> 3677/5
<br> 3659
<br> 2792/52776/1
3480/2
<br> 3271
<br> 3462/1
<br> 3250
<br> 2792/3
<br> 3596/1
<br> 3283/3
<br> 2829
<br> 3360/1
<br> 2824/24
<br> 3648/1
<br> 3462/4
<br> 2824/12
<br> 3251/1 3255/1
<br> 3594/1
<br> 2831/4
<br> 3361/1
<br> 3019/20
<br> 3655/16
<br> 2831/1
<br> 2824/18
<br> 3389/1
<br> 3273
<br>.3252/1
<br> 3671/1
<br> 3505/1
<br> 2802/1
<br> 3655/10
<br> 3241/1
<br> 2792/9
<br> 3555/2
<br> 2794/1
<br> 3289/2
<br> 3367
<br>.2824/27
<br> 2789/8
<br> 3555/1
<br> 2822
<br> 3631
<br> 2945
<br> 3523/1
<br> 3435
<br> 3019/1
<br> 3419
<br> 3655/11
<br> 2801/1
<br> 2827/1
<br> 3200
<br> 3512
<br> 3380/1
<br> 2853
<br> 3704
<br> 3272
<br> 2825/3
<br> 3413/1
<br>.3406
<br> 2800
<br> 2790/1
<br> 3276
3566/3
<br> 3576/1
<br> 3216
<br> 3262
<br> 3660/1
<br> 3635/2
<br> 3462/76
<br> 3545
<br> 3517
<br> 3437
<br> 3634
<br> 3478
<br> 3566/2
<br> 3441
<br> 3457
<br> 3468
<br> 2917/1
<br> 3626
<br> 2795/1
<br> 3439
<br> 3629/1
<br> 2789/6
<br>.3255/4
<br> 3547/1
<br> 3496/1
<br> 3069/1
<br> 3498/2
<br> 3660/3
<br> 3260/1
<br> 3498/8
<br> 3676/2
<br> 2806/21
<br>.3682
<br> 2947
<br> 2796
<br> 3411/1
<br> 3598/2
<br> 3629/2
<br> 2831/9
<br> 3635/5
<br> 2820
<br> 2798/1
3471/4
<br> 3676/3
<br> 3557/1
<br> 3562/1
<br> 3270
<br> 3548/7
<br> 3676/4
<br> 3248/1
<br> 3703/1
<br> 3480/1
<br> 3302/1
<br>.2797
<br> 2852/2
<br> 3496/2
<br> 3199/1
<br> 3643/1
<br> 2824/17
<br> 3598/1
<br> 3364
<br> 3380/3
<br> 2789/9
<br> 3637/4
<br> 3239/1
<br> 2824/11
<br> 3569/1
<br> 3483/2
<br>.3382
<br> 3449
<br> 2806/4
2806/3
<br> 3579
<br> 2792/7
<br> 2968
<br> 3630/6 3630/5
<br> 3691
2844
<br> 2806/5
<b...
zde ke stažení
OVSR.1
3635/1
<br> 3655/2
<br> 3635/3
<br> 3655/1
<br> 3681/13
<br> 3677/11
<br> 3229/1
<br> 3655/3
<br> 3658
<br> 3651
<br> 3255/2
<br> 3649
<br> 3593/1
<br> 3677/5
<br> 3659
<br> 3271
<br> 3250 3596/1
<br> 3283/3
<br> 3648/1
<br> 3251/1 3255/1
<br> 3594/1
<br> 3655/16
<.> 3252/1
<br> 3671/1
<br> 3273
<br> 3655/10
<br> 3241/1
<br> 3289/2
<br> 3631
<br> 3655/11
<br> 3704
<br> 3272
<br> 3679
<br> 3276
3566/3
<br> 3576/1
<br> 3262
<br> 3660/1
<br> 3635/2
<br> 3566/2
<br> 3626
<br> 3629/1
<br>.3255/4
<br> 3069/1 3660/3
<br> 3260/1
<br> 3676/2
<br> 3598/2
<br> 3629/2
<br> 3635/53676/3
<br> 3270
<br> 3676/4
<br> 3248/1
<br> 3703/1
<br> 3302/1
<br> 3643/1
<br> 3598/1
<br> 3637/4
<br> 3239/1 3579
<br> 3630/6 3630/5
<br> 3630/3
<br> 3630/8
<br> 3242/1
<br> 3078/1
<br> 3247/1 3254/1
<br> 3667/1
<br>.3253/5
<br>.3231
<br> 3255/9
<br> 3173
<br> 3664/4
<br> 3592
<br> 3265/1
<br> 3569/1
<br> 3310/1
<br> 3677/6
<br> 3644/2
<br> 3332
<br> 3247/2
<br> 3107
<br> 3666/1
<br> 3564
<br> 3634
<br> 3566/7
<br> 3642/7
<br> 3664/12
<br> 3156
<br> 3566/6
<br> 3655/5
<br> 3655/9
<br> 3677/15
<br> 3677/14
<br> 3566/5
<br> 3571/3
<br> 3102/1
<br> 3642/6
<br> 3242/5
<br> 3642/5
<br> 3288/1
<br> 3277/1
3192/2
<br> 3610
<br>.3331
<br>.3281
<br> 3571/2
<br> 3298/1
<br> 3642/3
<br> 3287/1
<br> 3071
<br> 3577/1
<br> 3235
<br> 3255/11
<br> 3567/2
<br>.3668
<br> 3101/1
<br>.3321
<br>.3609
<br> 3662
<br> 3104
<br> 3616
<br> 3334/2
<br> 3268/1
<br> 3309
<br> 3567/3
<.> 3274
<br>.3268/2
<br> 3334/1
<br> 3327
<br> 3614/1
<br>.3285
<br> 3325
<br> 3664/3
<br> 3194/3
<br> 3312
<br> 3664/2
<br>.3307
<br> 3590/1
<br> 3667/2
<br> 3639/1
<br> 3322
<br> 3664/15
<br> 3639/27
<br> 3251/2
<br>.3324
<br>.3638
<br>.3578
<br> 3640/1
<br>.3313
<br> 3192/3 3329/1
<br>.3301
<br>.2959
<br>.3655/18
<br> 3314
<br> 3329/2
<br>.3568
<br> 3619/1
<br> 3258
<br> 3175
<br> 3641/1
<br> 3290
<br> 3049/3
<br> 3300/1
<br> 3075
<br> 3617
<br> 3077
<br> 3647
<br> 3244/1
<br> 3628/2
<br> 3253/1
<br> 3641/2
<br> 3176/1
<br> 3628/1
<br>...
zde ke stažení
OVSR.1
3635/1
<br> 3655/2
<br> 3635/3
<br> 3655/1
<br> 3681/13
<br> 3677/11
<br> 3229/1
<br> 3655/3
<br> 3658
<br> 3651
<br> 3255/2
<br> 3649
<br> 3593/1
<br> 3677/5
<br> 3659
<br> 3271
<br> 3250 3596/1
<br> 3283/3
<br> 3648/1
<br> 3251/1 3255/1
<br> 3594/1
<br> 3655/16
<.> 3252/1
<br> 3671/1
<br> 3273
<br> 3655/10
<br> 3241/1
<br> 3289/2
<br> 3631
<br> 3655/11
<br> 3704
<br> 3272
<br> 3679
<br> 3276
3566/3
<br> 3576/1
<br> 3262
<br> 3660/1
<br> 3635/2
<br> 3566/2
<br> 3626
<br> 3629/1
<br>.3255/4
<br> 3069/1 3660/3
<br> 3260/1
<br> 3676/2
<br> 3598/2
<br> 3629/2
<br> 3635/53676/3
<br> 3270
<br> 3676/4
<br> 3248/1
<br> 3703/1
<br> 3302/1
<br> 3643/1
<br> 3598/1
<br> 3637/4
<br> 3239/1 3579
<br> 3630/6 3630/5
<br> 3630/3
<br> 3630/8
<br> 3242/1
<br> 3078/1
<br> 3247/1 3254/1
<br> 3667/1
<br>.3253/5
<br>.3231
<br> 3255/9
<br> 3173
<br> 3664/4
<br> 3592
<br> 3265/1
<br> 3569/1
<br> 3310/1
<br> 3677/6
<br> 3644/2
<br> 3332
<br> 3247/2
<br> 3107
<br> 3666/1
<br> 3564
<br> 3634
<br> 3566/7
<br> 3642/7
<br> 3664/12
<br> 3156
<br> 3566/6
<br> 3655/5
<br> 3655/9
<br> 3677/15
<br> 3677/14
<br> 3566/5
<br> 3571/3
<br> 3102/1
<br> 3642/6
<br> 3242/5
<br> 3642/5
<br> 3288/1
<br> 3277/1
3192/2
<br> 3610
<br>.3331
<br>.3281
<br> 3571/2
<br> 3298/1
<br> 3642/3
<br> 3287/1
<br> 3071
<br> 3577/1
<br> 3235
<br> 3255/11
<br> 3567/2
<br>.3668
<br> 3101/1
<br>.3321
<br>.3609
<br> 3662
<br> 3104
<br> 3616
<br> 3334/2
<br> 3268/1
<br> 3309
<br> 3567/3
<.> 3274
<br>.3268/2
<br> 3334/1
<br> 3327
<br> 3614/1
<br>.3285
<br> 3325
<br> 3664/3
<br> 3194/3
<br> 3312
<br> 3664/2
<br>.3307
<br> 3590/1
<br> 3667/2
<br> 3639/1
<br> 3322
<br> 3664/15
<br> 3639/27
<br> 3251/2
<br>.3324
<br>.3638
<br>.3578
<br> 3640/1
<br>.3313
<br> 3192/3 3329/1
<br>.3301
<br>.2959
<br>.3655/18
<br> 3314
<br> 3329/2
<br>.3568
<br> 3619/1
<br> 3258
<br> 3175
<br> 3641/1
<br> 3290
<br> 3049/3
<br> 3300/1
<br> 3075
<br> 3617
<br> 3077
<br> 3647
<br> 3244/1
<br> 3628/2
<br> 3253/1
<br> 3641/2
<br> 3176/1
<br> 3628/1
<br>...
zde ke stažení
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s s
<br> s
<br> ss
s
<br> s
<br> s
<br> ss
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> ss
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s s
<br> s
<br> ss
s
<br> s
<br> s
<br> ss
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> ss
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s s
<br> s
<br> ss
s
<br> s
<br> s
<br> ss
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> ss
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s
<br> s s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br> s
<br...
zde ke stažení
OVSR.1
3635/1
<br> 3655/2
<br> 3635/3
<br> 3655/1
<br> 3681/13
<br> 3677/11
<br> 3229/1
<br> 3655/3
<br> 3658
<br> 3651
<br> 3255/2
<br> 3649
<br> 3593/1
<br> 3677/5
<br> 3659
<br> 3271
<br> 3250 3596/1
<br> 3283/3
<br> 3648/1
<br> 3251/1 3255/1
<br> 3594/1
<br> 3655/16
<.> 3252/1
<br> 3671/1
<br> 3273
<br> 3655/10
<br> 3241/1
<br> 3289/2
<br> 3631
<br> 3655/11
<br> 3704
<br> 3272
<br> 3679
<br> 3276
3566/3
<br> 3576/1
<br> 3262
<br> 3660/1
<br> 3635/2
<br> 3566/2
<br> 3626
<br> 3629/1
<br>.3255/4
<br> 3069/1 3660/3
<br> 3260/1
<br> 3676/2
<br> 3598/2
<br> 3629/2
<br> 3635/53676/3
<br> 3270
<br> 3676/4
<br> 3248/1
<br> 3703/1
<br> 3302/1
<br> 3643/1
<br> 3598/1
<br> 3637/4
<br> 3239/1 3579
<br> 3630/6 3630/5
<br> 3630/3
<br> 3630/8
<br> 3242/1
<br> 3078/1
<br> 3247/1 3254/1
<br> 3667/1
<br>.3253/5
<br>.3231
<br> 3255/9
<br> 3173
<br> 3664/4
<br> 3592
<br> 3265/1
<br> 3569/1
<br> 3310/1
<br> 3677/6
<br> 3644/2
<br> 3332
<br> 3247/2
<br> 3107
<br> 3666/1
<br> 3564
<br> 3634
<br> 3566/7
<br> 3642/7
<br> 3664/12
<br> 3156
<br> 3566/6
<br> 3655/5
<br> 3655/9
<br> 3677/15
<br> 3677/14
<br> 3566/5
<br> 3571/3
<br> 3102/1
<br> 3642/6
<br> 3242/5
<br> 3642/5
<br> 3288/1
<br> 3277/1
3192/2
<br> 3610
<br>.3331
<br>.3281
<br> 3571/2
<br> 3298/1
<br> 3642/3
<br> 3287/1
<br> 3071
<br> 3577/1
<br> 3235
<br> 3255/11
<br> 3567/2
<br>.3668
<br> 3101/1
<br>.3321
<br>.3609
<br> 3662
<br> 3104
<br> 3616
<br> 3334/2
<br> 3268/1
<br> 3309
<br> 3567/3
<.> 3274
<br>.3268/2
<br> 3334/1
<br> 3327
<br> 3614/1
<br>.3285
<br> 3325
<br> 3664/3
<br> 3194/3
<br> 3312
<br> 3664/2
<br>.3307
<br> 3590/1
<br> 3667/2
<br> 3639/1
<br> 3322
<br> 3664/15
<br> 3639/27
<br> 3251/2
<br>.3324
<br>.3638
<br>.3578
<br> 3640/1
<br>.3313
<br> 3192/3 3329/1
<br>.3301
<br>.2959
<br>.3655/18
<br> 3314
<br> 3329/2
<br>.3568
<br> 3619/1
<br> 3258
<br> 3175
<br> 3641/1
<br> 3290
<br> 3049/3
<br> 3300/1
<br> 3075
<br> 3617
<br> 3077
<br> 3647
<br> 3244/1
<br> 3628/2
<br> 3253/1
<br> 3641/2
<br> 3176/1
<br> 3628/1
<br>...
zde ke stažení
OVSR.1
3635/1
<br> 3655/2
<br> 3635/3
<br> 3655/1
<br> 3681/13
<br> 3677/11
<br> 3229/1
<br> 3655/3
<br> 3658
<br> 3651
<br> 3255/2
<br> 3649
<br> 3593/1
<br> 3677/5
<br> 3659
<br> 3271
<br> 3250 3596/1
<br> 3283/3
<br> 3648/1
<br> 3251/1 3255/1
<br> 3594/1
<br> 3655/16
<.> 3252/1
<br> 3671/1
<br> 3273
<br> 3655/10
<br> 3241/1
<br> 3289/2
<br> 3631
<br> 3655/11
<br> 3704
<br> 3272
<br> 3679
<br> 3276
3566/3
<br> 3576/1
<br> 3262
<br> 3660/1
<br> 3635/2
<br> 3566/2
<br> 3626
<br> 3629/1
<br>.3255/4
<br> 3069/1 3660/3
<br> 3260/1
<br> 3676/2
<br> 3598/2
<br> 3629/2
<br> 3635/53676/3
<br> 3270
<br> 3676/4
<br> 3248/1
<br> 3703/1
<br> 3302/1
<br> 3643/1
<br> 3598/1
<br> 3637/4
<br> 3239/1 3579
<br> 3630/6 3630/5
<br> 3630/3
<br> 3630/8
<br> 3242/1
<br> 3078/1
<br> 3247/1 3254/1
<br> 3667/1
<br>.3253/5
<br>.3231
<br> 3255/9
<br> 3173
<br> 3664/4
<br> 3592
<br> 3265/1
<br> 3569/1
<br> 3310/1
<br> 3677/6
<br> 3644/2
<br> 3332
<br> 3247/2
<br> 3107
<br> 3666/1
<br> 3564
<br> 3634
<br> 3566/7
<br> 3642/7
<br> 3664/12
<br> 3156
<br> 3566/6
<br> 3655/5
<br> 3655/9
<br> 3677/15
<br> 3677/14
<br> 3566/5
<br> 3571/3
<br> 3102/1
<br> 3642/6
<br> 3242/5
<br> 3642/5
<br> 3288/1
<br> 3277/1
3192/2
<br> 3610
<br>.3331
<br>.3281
<br> 3571/2
<br> 3298/1
<br> 3642/3
<br> 3287/1
<br> 3071
<br> 3577/1
<br> 3235
<br> 3255/11
<br> 3567/2
<br>.3668
<br> 3101/1
<br>.3321
<br>.3609
<br> 3662
<br> 3104
<br> 3616
<br> 3334/2
<br> 3268/1
<br> 3309
<br> 3567/3
<.> 3274
<br>.3268/2
<br> 3334/1
<br> 3327
<br> 3614/1
<br>.3285
<br> 3325
<br> 3664/3
<br> 3194/3
<br> 3312
<br> 3664/2
<br>.3307
<br> 3590/1
<br> 3667/2
<br> 3639/1
<br> 3322
<br> 3664/15
<br> 3639/27
<br> 3251/2
<br>.3324
<br>.3638
<br>.3578
<br> 3640/1
<br>.3313
<br> 3192/3 3329/1
<br>.3301
<br>.2959
<br>.3655/18
<br> 3314
<br> 3329/2
<br>.3568
<br> 3619/1
<br> 3258
<br> 3175
<br> 3641/1
<br> 3290
<br> 3049/3
<br> 3300/1
<br> 3075
<br> 3617
<br> 3077
<br> 3647
<br> 3244/1
<br> 3628/2
<br> 3253/1
<br> 3641/2
<br> 3176/1
<br> 3628/1
<br>...
zde ke stažení
BI.12
<br> BI.2
BI.1
<br> VP.1
<br> BI.4
<br> BI.9
<br> BI.16
<br> BI.6
<br> BI.8
<br> BI.3
<br> BI.14
<br> BI.10
<br> BI.15
<br> TI.1
<br> VP.2/P
<br> OVSR.1
3635/1
<br> 3681/9
<br> 2806/1
<br> 3655/2
<br> 2806/20
<br> 3635/3
<br> 3681/10
3681/13
<br> 3655/1
<br> 3681/16
<br> 2832/1
<br> 2806/19
<br> 3677/11
<br> 2803/1
<br> 3229/1
<br> 2824/2
<br> 2791/1
<br> 3655/3
<br> 3679
<br> 3359/1
<br> 3658
<br> 2813/1
<br> 3651
<br> 2792/1
<br> 2792/4
<br> 3275
<br> 3681/11
<br> 2812/1
<br> 3255/2
<br> 2824/1
<br> 3649
<br> 3593/1
<br> 3677/5
<br> 3659
<br> 2792/52776/1
3480/2
<br> 3271
<br> 3462/1
<br> 3250
<br> 2792/3
<br> 3596/1
<br> 3283/3
<br> 2829
<br> 3360/1
<br> 2824/24
<br> 3648/1
<br> 3462/4
<br> 2824/12
<br> 3251/1 3255/1
<br> 3594/1
<br> 2831/4
<br> 3361/1
<br> 3019/20
<br> 3655/16
<br> 2831/1
<br> 2824/18
<br> 3389/1
<br> 3273
<br>.3252/1
<br> 3671/1
<br> 3505/1
<br> 2802/1
<br> 3655/10
<br> 3241/1
<br> 2792/9
<br> 3555/2
<br> 2794/1
<br> 3289/2
<br> 3367
<br>.2824/27
<br> 2789/8
<br> 3555/1
<br> 2822
<br> 3631
<br> 2945
<br> 3523/1
<br> 3435
<br> 3019/1
<br> 3419
<br> 3655/11
<br> 2801/1
<br> 2827/1
<br> 3200
<br> 3512
<br> 3380/1
<br> 2853
<br> 3704
<br> 3272
<br> 2825/3
<br> 3413/1
<br>.3406
<br> 2800
<br> 2790/1
<br> 3276
3566/3
<br> 3576/1
<br> 3216
<br> 3262
<br> 3660/1
<br> 3635/2
<br> 3462/76
<br> 3545
<br> 3517
<br> 3437
<br> 3634
<br> 3478
<br> 3566/2
<br> 3441
<br> 3457
<br> 3468
<br> 2917/1
<br> 3626
<br> 2795/1
<br> 3439
<br> 3629/1
<br> 2789/6
<br>.3255/4
<br> 3547/1
<br> 3496/1
<br> 3069/1
<br> 3498/2
<br> 3660/3
<br> 3260/1
<br> 3498/8
<br> 3676/2
<br>.3682
<br> 2947
<br> 2796
<br> 3411/1
<br> 3598/2
<br> 3629/2
<br> 2831/9
<br> 3635/5
<br> 2820
<br> 2798/1
3471/4
<br> 3676/3
<br> 3557/1
<br> 3562/1
<br> 3270
<br> 3548/7
<br> 3676/4
<br> 3248/1
<br> 3703/1
<br> 3480/1
<br> 3302/1
<br>.2797
<br> 2852/2
<br> 3496/2
<br> 3199/1
<br> 3643/1
<br> 2824/17
<br> 3598/1
<br> 3364
<br> 3380/3
<br> 2789/9
<br> 3637/4
<br> 3239/1
<br> 2824/11
<br> 3569/...
zde ke stažení
Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic U Domova důchodců 1356/33,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
<br> Zveřejněno dne: 3.6.2019
<br> Sejmuto dne:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic,jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle & 5 odst.(1) a (2),© 6 odst.(2) a 5 24 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“),oznamuje v souladu s ustanovením 5 173 zákona'č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „správní řád“),že Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic dle ustanovení © 6 odst.(5) písm.c) a v souladu s 5 54 odst.(2) stavebního zákona,% 171 správního řádu,š 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,svým usnesením ze dne 30.5.2019
<br> vydalo opatření obecné povahy — změnu č.3 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic <.>
<br> Podle 5 172 odst.(2) správního řádu a 5 20 odst.(2) stavebního zákona oznamujeme,že vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy — změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic,není možno vyvěsit na úřední desce v úplném znění,je změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic včetně odůvodnění připravena k nahlédnutí od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů na Obecním úřadu Dobrá Voda u Českých Budějovic.Opatření obecné povahy — změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic bude dále zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup,bude připraveno od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů k nahlédnutí také na webových stránkách obce Dobrá Voda u Českých Budějovic „www.dobravodaucb.cz" <.>
<br> Podle 5 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy — změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Proti změně č.3 územníh...

Načteno

edesky.cz/d/3045042

Meta

Stavební informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavby   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz